— Skolen er blitt bedre etter at Høyre tok over, mener Torbjørn Røe Isaksen

Publisert

Høyre er garantisten for en kunnskapsskole, mener Torbjørn Røe Isaken og Kristin Vinje.

Mye har blitt bedre i norsk skole etter at Høyre tok over kunnskapsdepartementet. Elevene lærer mer, de er mer til stede og flere gjennomfører videregående skole.

Først og fremst må vi rette en stor honnør til elevene selv og til de som jobber i skolen. Det er allikevel grunn til å trekke frem at politikken også påvirker. Det betyr faktisk noe hvem som styrer.

En god skole er nøkkelen til å skape et samfunn med muligheter for alle. Derfor må vi føre en kunnskapspolitikk som bidrar til mer læring, redusert frafall og økt gjennomføring.

Fire store hovedsatsinger

I denne perioden har osloskolen fått midler til å ansette over 180 nye lærere på første til fjerde trinn, og 1404 lærere har fått muligheten til å faglig oppdatere seg. Det har vært viktige satsinger denne perioden.

Selv om mye går bedre i norsk skole nå, har vi ambisjoner om mye mer. Høyre går til valg på fire store hovedsatsinger som vi mener vil være avgjørende for å fortsette den gode utviklingen vi har sett:

1. Tidlig innsats

Vi skal sikre alle elever tilpasset opplæring tidlig i skoleløpet ved å gjennomføre et kraftig løft for tidlig innsats i skolen.

Vi skal innføre en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til elever i første til fjerde trinn som trenger ekstra oppfølging, utdanne flere tusen begynnereksperter, og etablere stipendordninger for å sikre at de beste lærerne velger å undervise de yngste barna

2. Alle skal være trygge og trives på skolen

Norske elever har krav på å trives i et mobbefritt miljø.

I denne perioden har vi innført et nytt regelverk og doblet bevilgningene til tiltak mot mobbing. I neste periode vil vi igjen doble bevilgningene til tiltak mot mobbing, bøtelegge skoler som ikke følger opp aktivitetsplikten i mobbesaker og fortsette satsingen på flere helsesøstre i skolen.

3. Stille tydelige krav

Man stiller bare krav til de man har forventninger til. Høyre vil stille større krav til elevene ved å bevare den nasjonale fraværsgrensen som har gjort at flere elever er tilstede i timene.

Samtidig vil vi sikre alle elever en god skole gjennom å innføre en nedre grense for skolekvalitet og sette inn nasjonale tiltak der resultatene er for svake over tid.

4. Et fortsatt yrkesfagløft

Yrkesutdanning er like viktig som universitetsutdanning, og mesterbrev er like bra som mastergrad.

Derfor vil Høyre fortsette satsingen på yrkesfag gjennom å fortsette økningen i lærlingtilskuddet, åpne for private yrkesfagskoler som de rødgrønne vil forby, og ha et kvalitetsløft for fagskolene.

Ap prioriterer ikke kunnskap

Alternativet til Høyres kunnskapspolitikk er en allianse mellom Ap, SV og Sp.

Ap og SV vil fjerne fraværsgrensen i videregående skole, på tross av at den har ført til et massivt fall i fraværet. Sp og SV vil fjerne kompetansekravene for lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk, mens Ap aldri har klart å bestemme seg for hva de mener i den saken. Sp og SV vil fjerne de innskjerpede kravene for å kunne begynne på lærerstudiet.

For å nevne noe.

Erfaringene fra de siste 20 årene viser at Ap aldri prioriterer kunnskap når det kommer til stykket. Høyre er garantisten for en kunnskapsskole hvor elevenes læring i trygge omgivelser står i sentrum.

Powered by Labrador CMS