Ankesaken går for Borgarting lagmannsrett i mars. Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Oslo kommunes Hafslund-bud opp for retten på nytt

Oslo kommune mener at tingretten tok feil da de tilkjente tidligere Hafslund-aksjonærer over én milliard kroner ekstra. Tirsdag starter ankesaken.

Publisert

Oslo kommune og det finske kraftselskapet Fortum, som til sammen kontrollerte rundt 90 prosent av aksjene i kraftselskapet Hafslund, lanserte i april i 2017 planer om å dele selskapet mellom seg og løse ut minoritetsaksjonærene.

Tilbudet fra kommunen var på 96,75 kroner per aksje, men etter Hafslund-styrets anbefaling, valgte rundt 1.500 minoritetsaksjonærer å takke nei til tilbudet fordi de mente aksjene var verdt mer.

Mener tingretten tok feil

I februar 2019 ble de tidligere Hafslund-aksjonærene i en dom fra Oslo tingrett tilkjent over én milliard kroner ekstra sammenlignet med hva Oslo kommune gjennom det nyopprettede eierselskapet Oslo Energi Holding hadde tilbudt dem.

Men i mars 2019 begjærte Oslo kommunes heleide selskap overskjønn i saken. Årsaken er at de mener at tingretten la feil premisser til grunn for verdsettelse av Hafslund-aksjen. Særlig verdsettelsen av områdene Produksjon, Marked og Varme mener de er basert på gale forutsetninger. De tre selskapene utgjorde nær to tredeler av tingrettens verdsettelse av Hafslund.

Rettssak i mars

Dersom resultatet blir det samme som i første rettsrunde, må Oslo kommune ta regningen. Det er satt av 15 dager til saken i Borgarting lagmannsrett. Sluttdato er satt til 19. mars.

I begjæringen om overskjønn står det at Oslo Energi Holding i hovedsak vil føre de samme bevisene i lagmannsretten som i tingretten.

Powered by Labrador CMS