Slik ser man for seg at endestasjonen på Fornebu blir.

Kraftig kostnadssmell for Fornebubanen: Tre milliarder dyrere og åpning utsettes minst et halvt år

Uvanlig høy lønns- og prisvekst øker anslaget for hva Fornebubanen vil koste. Dagens prognose på 21,5 milliarder kroner er 3 milliarder mer enn tidligere anslått. I tillegg blir ferdigstillelse kraftig forsinket.

Publisert

Åpningen av banen vil også trolig måtte utsettes med minst et halvt år, skriver Fornebubanen i en pressemelding.

Det er en ny usikkerhets- og kostnadsanalyse som ligger til grunn for anslaget. Der er de forventede prosjektkostnadene ventet å øke med cirka 1,4 milliarder kroner sammenlignet med det som ble lagt til grunn da prosjektet ble vedtatt.

Uventet høy prisvekst

I tillegg er lønns- og prisveksten om lag 1,5 milliarder kroner høyere enn forventet.

Da banen ble vedtatt, ble lønns- og prisveksten stipulert til cirka 3 prosent i året. I 2021 var den faktiske økningen på om lag 11 prosent, ifølge SSB.

— Vi frykter at prisveksten vi nå ser i markedet, vil øke kostnadene betydelig, sier direktør Irene Måsøval i Fornebubanen.

I 2019 ble det satt av en usikkerhetsavsetning på 2,7 milliarder, men denne er 300 millioner kroner lavere enn økningen i dagens kostnadsanslag.

Irene Måsøval sier de vil kvalitetssikre opplysningene eksternt.

Tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) under anleggsstarten av den nye Fornebubanen.

– Hvis tallene etter gjennomgangen fortsatt viser at kostnadene trolig blir høyere enn kostnadsrammen, må vi enten be politikerne om å bevilge mer penger, eller kutte i prosjektet, sier Måsøval.

Kostnadsrammer

Den nye T-banetraseen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylke. Staten bidrar også til finansieringen.

Fornebubanens øvre kostnadsramme, ofte forkortet til P85, har som utgangspunkt at det er 15 prosent sannsynlighet for at prosjektet vil koste mer. Hvis kostnadene går ut over P85, må bystyret og fylkestinget ta stilling til om det skal bevilges mer penger.

Arbeidet på Fornebu begynte i desember 2020, med blant annet samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til stede.

Så langt har Fornebubanen inngått kontrakter verdt cirka 2,2 milliarder kroner. Forhandlinger pågår nå med entreprenør for tunnelen mellom Vækerø og Lysaker.

Powered by Labrador CMS