DEBATT

Rådgiver på kjønnsmangfold i Foreningen Fri, Christine Marie Jentoft går hardt ut mot at Helsestasjonen for kjønn og seksualmangfold i Oslo ikke lenger skal kunne gi hormonbehandling til transpersoner.
Rådgiver på kjønnsmangfold i Foreningen Fri, Christine Marie Jentoft går hardt ut mot at Helsestasjonen for kjønn og seksualmangfold i Oslo ikke lenger skal kunne gi hormonbehandling til transpersoner.

– Mens statsministeren sier unnskyld til skeive, står flere osloborgere i fare for å bli tvunget tilbake til start

Samme dag som statsminister Støre sier unnskyld for at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter, får vi vite at Helsestasjonen for Kjønn og Seksualitet i Oslo har blitt beordret av Statsforvalteren til å stoppe kjønnsbekreftende hormonbehandling til transpersoner.

Publisert

Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre sier unnskyld for at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter, får vi vite at Helsestasjonen for Kjønn og Seksualitet i Oslo har blitt beordret til å stoppe kjønnsbekreftende hormonbehandling til transpersoner.

Etter NRK sin graving i saken, viser det seg at Statsforvalteren i Oslo og Viken mener de ikke har pålagt dette, mens bydelsoverlegen på Grünerløkka mener de har fått klar instruks fra Statsforvalteren.

Kan måtte selvmedisinere

Men dette påvirker i hovedsak pasientene. Det ser ut til at konsekvensen kan bli at rundt 50 osloborgere som ventet på oppstart, ikke får begynne som planlagt.

Det er fremdeles ikke avklart hva som vil skje med de som allerede er under hormonell behandling, men om heller ikke denne gruppen får fortsette, kan de bli tvunget til å gå tilbake til å leve som det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen. Da vil de tape det behandlingen har gitt dem.

Felles for begge er at de kan bli nødt til å finne andre behandlere, selvmedisinere eller handle på svartebørsen. I tillegg skal ingen nye få begynne livreddende behandling, slik det fremstår nå.

Nå ser det mørkt ut

Helsestasjonen for Kjønn og Seksualitet har Norges mest tverrfaglige kompetente team på transhelse. De forholder seg til den oppdaterte diagnosemanualen ICD-11, klassifiseringen til Verdens Helseorganisasjon, anbefalingen i nasjonal faglig retningslinje og standardene for behandling fra World Professional Association for Transgender Health (WPATH).

Dette er også den linjen Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens støtter.

Det jobbes naturligvis hardt med å finne løsninger opp mot de nye signalene, men akkurat nå ser det mørkt ut. Transpersoner har allerede fra før nok av utfordringer med et svært kritisert offentlig behandlingstilbud ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Transseksualisme og svært dårlige levekår.

Nekter å følge faglige retningslinjer

Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme nekter å følge de nasjonale faglige retningslinjene som er vedtatt og som er i tråd med Verdens Helseorganisasjon og WPATH sine føringer og har nylig uttalt dette til NRK.

I den samme saken sier Helsedirektoratet at de ikke vil skjære gjennom og håndheve retningslinjen.

Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme ved Rikshospitalet har ingen reell faglig kompetanse og utdanning på dette feltet. De har kun fokus på psykologi og nevrologi, for noe som ikke lenger er en psykiatrisk diagnose.

Tvilsom forskning

Som Sykepleien.no har avdekket, bedriver de en svært tvilsom praksis når det kommer til når det kommer til forskning, og flere er ikke engang klar over at de har blitt forsket på. Andre har vært redde for å si nei til å bli forsket på eller om Rikshospitalet gir rett informasjon om omfang og varighet, samt at de endrer på uttalelser rundt hva forskningen brukes til. Kritikken er ikke ny, og beskrevet i flere prosjekter og rapporter fra ekspertgrupper over mange år.

Det foreligger en vedtatt desentralisering av den nasjonale behandlingstjenesten.

Etter flere år består denne kun av samtaleterapi og proteser, men ingen hormonell behandling, slik retningslinjen beskriver at de skal tilby.

Staten begår nye feilgrep

Det er i realiteten fremdeles et monopol som håndheves med jernhånd.

Når vi tar dette opp med relevante parter, får vi bare beskjed om "på sikt", eller "noen er jo fornøyd med Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme også", men folk, mange folk, lider nå. Vi har blitt fortalt dette i mange år, gjennom flere regjeringer.

Når det da fattes et vedtak slik som dette, som definitivt er uten faglig hold, og transpersoner i Oslo fratas det beste som har skjedd transpersoners helsetilbud noensinne, så må alle reagere.

Dette er greit å huske på når statsministeren unnskylder til skeive for statens feilgrep, samtidig som staten begår nye feilgrep - mens det avdukes regnbueplasser og vi klapper oss selv på ryggen for å ikke være slemme med skeive mer.

Bør forberede en unnskyldning

Oslo har vedtatt handlingsplanen Stolt og Fri, Handlingsplan for kjønn-, kjønnsutrykk og seksualitetsmangfold (2020 - 2023), hvor Tiltak 5 er å søke staten å gi Helsestasjon for kjønn og seksualitet status som nasjonalt kompetansesenter. Dette er nå noe som haster mer enn antatt.

Dette er svært bekymringsverdig på flere måter. Norge, som ønsker å være et foregangsland på lhbt-rettigheter, kan ikke gå bakover i tid slik andre land både nært og fjernt fra oss gjør akkurat nå.

Dersom ingenting skjer bør den som planlegger å bli statsminister i 2072 allerede nå begynne å forberede sin unnskyldning.

Powered by Labrador CMS