Fosen-aktivisten Niillas Beaska bæres bort av politiet fra inngangen til Finansdepartementet.

Her bæres Fosen-aksjonister vekk fra Finansdepartementet

Politiet bar fredag formiddag vekk Fosen-aksjonister fra Finansdepartementet og Kulturdepartementet. Aksjonistene blokkerer fremdeles flere departementer.

Publisert

– Vi fikk valget om å fjerne oss eller ikke. Ingen ville fjerne seg, så da kom politiet og ga oss anmodning og begynte å bære oss bort ganske direkte, sier aksjonist Jon Anta Eira Åhren til NRK.

I 10.10-tiden fredag ble aksjonistene båret vekk fra hovedinngangen til Finansdepartementet i Akersgata i Oslo sentrum.

Der hadde de aksjonert siden tidlig fredag morgen. Det sitter fortsatt aksjonister utenfor den andre inngangen til departementet.

Sitter ved elleve departementer

– Vi skjønner at de kommer og fjerner oss når de har fått beskjed om det. Det har jeg full forståelse for, akkurat som de burde ha full forståelse for at vi sitter her og demonstrerer i hele dag, sier Åhren.

Det har også blitt båret vekk aksjonister fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Fosen- aktivisten bæres bort av politiet fra inngangen til Kultur- og likestillingsdepartementet, i forbindelse med at det er to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene.

Fosen-aksjonistene opplyser til NTB at de i alt har etablert seg utenfor elleve departementer i Oslo sentrum fredag, samt ved garasjen til departementene i Akersgata.

Flere av stedene har aksjonistene lenket seg fast.

Thunberg deltar

Den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg er sammen med aksjonistene som har satt seg ned foran inngangen til Helse- og omsorgsdepartementet i regjeringskvartalet.

Thunberg deltok også da aksjonistene blokkerte inngangene til Statkraft på Lilleaker torsdag.

Samtidig har aksjonister satt seg ned foran Olje- og energidepartementet, blant dem talsperson Ella Marie Hætta Isaksen.

Fosen-aksjonistene demonstrer utenfor Olje- og energidepartementet. I midten sitter talsperson Ella Marie Hætta Isaksen.

– Nå stenger vi staten – igjen. Den norske stat tar seg til rette på Fosen ved å la det gå to år med menneskerettighetsbrudd i Norge og tjene millioner av kroner på det gjennom Statkrafts eierskap, sier hun.

Også under aksjonen i februar blokkerte aksjonistene inngangen til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer.

Vil legge ansvar på statsrådene

Isaksen sier at alle statens organer har et ansvar for å respektere maktfordelingsprinsippet og sikre rettsstaten, og dermed også for å løse Fosensaken.

– Når vi blokkerer departementene i dag, vil vi legge ansvar på statsrådene deres som snart er på vei inn i regjeringens høyeste beslutningsorgan, Kongen i statsråd. Inn i møtet skal de ha med seg at de er ansvarlige for to år med pågående menneskerettighetsbrudd i Norge. Hver ny dag smerter, samene på Fosen har allerede måttet leve med dette bruddet i altfor lang tid, sier hun.

Powered by Labrador CMS