FHI, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger jobber med å finne årsaken til utbruddet.
FHI, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger jobber med å finne årsaken til utbruddet.

Oslo blant de rammede fylkene i nasjonalt salmonellautbrudd – dette er rådene

Folkehelseinstituttet (FHI) melder at det er nasjonalt utbrudd av salmonellainfeksjon her til lands. Oslo er blant fylkene der smitten er påvist.

Publisert

Personene som er smittet av mage- og tarmbakterien Salmonella Napoli, ble syke fra slutten av august og frem til slutten av september i år, men smittekilden er fremdeles ukjent, ifølge FHI.

Blant de syv registrert smittede så langt, er en person hjemmehørende i Oslo. De øvrige rammede kommunene er Vestfold og Telemark (2), Viken (1), Rogaland (1), Agder (1) og Innlandet (1).

De smittede fordeler seg i alderen 6 til 66 år, fire er kvinner og tre er menn.

– Sannsynlig med bredt distribuert matvare

«Det er påvist bakterier som er genetisk like hos alle de smittede, noe som tyder på en felles smittekilde», opplyser FHI. 

Hovedsakelig smitter Salmonella-bakterier gjennom mat. Magesmerter, kvalme og eventuelt feber er de vanligste symptomene. En infeksjon går vanligvis over av seg selv uten behandling, ifølge instituttet.

– Siden personene er bosatt i flere fylker, er det sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert bredt. De blir nå intervjuet for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, sier seniorrådgiver Liz Ertzeid Ødeskaug ved FHI i en pressemelding.

Råd for å forebygge smitte:

  • Gjennomsteik eller gjennomkok mat som skal varmebehandles.
  • God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltid er generelt et viktig råd for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré.
  • Unngå kontakt mellom matvarer som ikke skal varmebehandles, for eksempel salater, og matvarer som skal varmebehandles, for eksempel rått kjøtt.
  • Skyll, vask og tørk frukt og grønnsaker som ikke skal varmebehandles før de spises.
  • Om du har diaré, bør du unngå å lage mat til andre.
  • Kilde: FHI

– Følger situasjonen nøye

FHI har satt i gang utbruddssetterforsking i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, mikrobiologiske laboratorium, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

– Det er for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, og om vi vil klare å finne smittekilde, men vi følger situasjonen nøye, legger FHI-rådgiveren til.

– Mattilsynet innhenter informasjon fra de syke personene om hva de har spist og hva de har vært i kontakt med. Det kan også bli aktuelt å ta prøver av mat og matemballasje, sier seniorrådgiver Anne Mæland i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet til NTB.

Ifølge FHI, Salmonella Napoli er en sjelden serovariant av Salmonella i Europa som i Norge har vært påvist tidligere, men da bare som et enkelttilfelle.

Powered by Labrador CMS