� Politiet må være tilstede der ungdom er. Det må skapes tillit for å demme opp ungdoms- og gjengkriminalitet, skriver Espen Ophaug (V) før debatten i Oslo bystyre onsdag. Foto: Arnsten Linstad

— Politiet må være til stede der ungdom er. Tillit er viktigst i kampen mot ungdoms- og gjengkriminalitet

Etter flere år med nedgang i ungdomskriminaliteten i Oslo, snudde utviklingen i 2016. Både politi og ungdom rapporterer om mer og grovere vold. Og om normalisering av både narkotikabruk og omsetning.

Publisert

Rektorer i Osloskolen etterlyser mer forebyggende innsats fra politiet. Venstre tror tillit mellom politi og barn og unge er helt avgjørende for å lykkes med både det forebyggende arbeidet, og for å hjelpe ungdom ut av kriminelle miljøer.

For å bygge den tilliten trengs kontinuitet og tilstedeværelse fra politiet der ungdom oppholder seg. Derfor har Venstre fremmet en interpellasjon til bystyret med mål om å styrke samarbeidet mellom politiet, skolen og barn og unge for å sørge for økt tillit dem imellom, samt å styrke det forebyggende arbeidet.

Fattigdom og ledighet fører til kriminalitet

For oss i Venstre er det åpenbart at det ikke finnes noen "quick-fix" fordi problematikken er så sammensatt. Likevel vil Venstre trekke frem noen av årsakene Uteseksjonen og SaLTo har pekt på i møte med oss. De beskriver en situasjon der altfor mange barn og unge – særlig gutter og særlig unge med minoritetsbakgrunn – blir en del av kriminelle miljøer for å finne tilhørighet, for å finne voksenkontakt og ikke minst: for å tjene penger.

De har gjerne ikke råd til å delta i fritidsaktiviteter, ofte har de få steder å være sammen med venner og hjemme er det gjerne trangt. Mange har i tillegg opplevd vold i hjemmet, traumer i oppveksten og å vokse opp i stor fattigdom. De får ikke jobb, de sliter gjerne med å lykkes i skolen og med å føle tilhørighet.

Vi politikere må skape gode oppvekstvilkår

Det er vår oppgave som politikere å sørge for at de har andre muligheter. De fleste ønsker seg en jobb, sunne voksne forbilder og andre steder å henge enn på gata. Det handler om å gi flere gode oppvekstvilkår, gode fritidstilbud, trygge voksne forbilder og muligheten til å skaffe seg en jobb.

Det handler om å fange opp barn og unge som risikerer å havne i kriminelle miljøer tidlig, og om å bygge tillit mellom politi og ungdom som er eller står i faresonen for å bli en del av et kriminelt miljø. Hvis vi skal lykkes med å hjelpe barn og unge i vanskelige situasjoner, må de oppleve at det gjøres en skikkelig innsats fra kommune og stat, fra politi og fra nærmiljøet. De må oppleve at noen andre bryr seg om dem og om deres liv.

Ungdom trenger ikke mer kontroll og overvåking

Derfor er det Venstres syn at hver gang politiet iverksetter et inngripende tiltak, må dette matches med en tilsvarende tillitsbyggende innsats på den andre siden. Dersom barn og unge som har havnet i et kriminelt miljø KUN møter politiet når politiet skal kontrollere om de går med kniv eller bøtelegge dem, da klarer vi aldri å bygge den nødvendige tilliten.

Det er ikke mer kontroll, overvåking og skremming disse unge trenger, det er hjelp og støtte til å se andre muligheter for seg selv. Med interpellasjonen Venstre har fremmet i bystyret på onsdag 25. april, utfordrer vi byrådet til å ta de grepene de kan for å bygge mer tillit og å styrke den forebyggende innsatsen.

Powered by Labrador CMS