Fritidskortet prøves ut i flere kommuner og i bydel Grorud. Ideen bak er ganske enkel. Alle barn fortjener å kunne gå på fritidsaktivitet.

— Skal vi kvitte oss med fattigdommen, må vi legge til rette for inkludering. Det er målet med fritidskortet

Hvert femte barn vokser opp i fattigdom, noe det enkelte barnet ikke har noe skyld i. Denne urettferdigheten er noe av grunnen til at jeg engasjerte meg i politikken.

Publisert

Takk til spesialrådgiver i Redd Barna Stina Hamberg som tar opp Oslos barnefattigdom i et debattinnlegg i VårtOslo.

Dette er noe som opprører meg, og jeg deler en bekymring om stor og til dels økende barnefattigdom i byen vår.

— Fattigdom er komplekst, vi må prøve noe nytt

Nesten 20 prosent av Oslos barn bor i fattige familier. I enkelte bydeler er det langt høyere. Så mange som ett av tre barn i bydel Gamle Oslo lever i fattigdom. Samtidig må det også anerkjennes at det ikke er enkelt å kvitte seg med fattigdommen over natta, Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen huskes fortsatt godt for å ha sagt at hun skulle kvitte seg med all fattigdom i valgkampen i 2005.

— Styrk barn og unges livskvalitet

Åtte år i regjering hjalp ikke, fattigdommen økte i Norge. Og den har også økt etter at Erna Solberg tok over. Begge «sider» av politikken har styrt og fattigdommen øker. Vi i KrF sitter ikke nødvendigvis på alle svarene, men det å styrke barn og unges livskvalitet er helt sentralt. Derfor har vi fått gjennomslag for to store tiltak som kan påvirke norske barns liv.

Begge «sider» av politikken har styrt og fattigdommen øker

Espen Andreas Hasle

Noe av det som skjedde med en gang vi kom i regjering i 2019, var at barnetrygden for alle familier økte. Nå er den blitt økt flere ganger, og dette er et viktig tiltak for familiene, og viktigst for de som har minst.

Det andre store tiltaket var å lansere et fritidskort som nå prøves ut i flere kommuner og i bydel Grorud her i Oslo. Ideen bak denne er ganske enkel. Alle barn fortjener å kunne gå på fritidsaktivitet.

Det å bli holdt utenfor denne arenaen på grunn av foreldrenes økonomi er skikkelig urettferdig. Og verdien av å være med på fotball, håndball, turn eller hva enn den enkelte ønsker å drive med, er en smart investering også i et samfunnsperspektiv.

— Følelsen av å være inkludert

Så mye god inkludering i samfunnet skjer på disse arenaene. Så mange vennskap etableres, der barna også får sunne rollemodeller. Så kan det godt hende at vi ikke ser effekten av dette på statistikken før om flere år. Men jeg er overbevist om at den følelsen av å være inkludert, være på et lag, være i et fellesskap, er viktig for den enkelte. Derfor er vi også skuffet over at byrådet bruker så lang tid på å åpne for organisert idrett for barn og unge, mens skjenkekranene allerede har åpnet.

Krafttaket tas, hvis du stemmer riktig

Stina Hamberg I Redd barna etterlyser politiske tiltak, og jeg har allerede vist frem to viktige tiltak her. Både økt barnetrygd og fritidskortet vil bidra til å redusere fattigdommen. I tillegg har regjeringen lansert en inkluderingsdugnad og en likeverdsreform som vil bety mye. Jeg er også helt enig i at barneperspektivet må få større plass i Nav.

Barneperspektivet bør egentlig få en større plass i samfunnet som helhet. Et samfunn som er godt for barna er et samfunn som er godt for alle. Norsk kamp mot barnefattigdom trenger nye ideer og bedre løsninger, noe KrF kjemper for hver dag.

Powered by Labrador CMS