– Det beste man kan gjøre som foreldre er å øve på skoleveien sammen med barna, og samtidig lære dem hvordan man oppfører seg i trafikken, oppfordrer Trygg Trafikk.
– Det beste man kan gjøre som foreldre er å øve på skoleveien sammen med barna, og samtidig lære dem hvordan man oppfører seg i trafikken, oppfordrer Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk: – Ikke kjør, la barna sykle eller gå til skolen

Skolestart står for døren. For mange barn betyr det det første virkelige møtet med trafikken. Trygg Trafikk Oslo ber alle ta hensyn når de nye førsteklassingene skal ut i trafikken, og oppfordrer foreldre til å tenke nøye gjennom om de trenger å kjøre.

Publisert

– Foreldrene bør la bilen stå, og heller la barna sykle eller gå. Må du kjøre, så sett barna av et stykke unna skolen slik at de kan sykle eller gå resten av veien, sier Erik Bo Berg, regionleder for Trygg Trafikk i Oslo.

Regionlederen er klar på at det fortsatt er for mange som ikke tar nok hensyn. Han har følgende råd til foreldre som må ta bilen til skolen:

– Dersom du må kjøre helt frem til skolen, så husk å være varsom, holde fartsgrensen og se deg godt for. Ikke parker rett foran skoleporten eller andre steder hvor det kan skape uoversiktlige og farlige situasjoner, sier han i en pressemelding.

Omfattende Hjertesone-arbeid i Oslo

Hjertesone er en trafikksikker sone med lite biltrafikk rundt skolen. Barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor hjertesonen. Hjertesone kan også innebære en rekke andre tiltak som gjør at flere sykler eller går, og som gir mindre biltrafikk rundt skolen.

Trygg Trafikk anbefaler Hjertesone som det viktigste tiltaket for sin en tryggere skolevei.

– I Oslo gjøres det allerede et svært omfattende arbeid med Hjertesone, og det er opprettet en egen organisasjon som kun jobber med dette. Det er også laget et program der vi i samarbeid med ulike kommunale etater tilbyr skolene hjelp til både holdningsskapende arbeid og fysiske tiltak. Vi startet opp med 15 skoler i 2020, og målet er 10 nye skoler i løpet av dette året, sier regionlederen.

Øv med barna dine

Trygg Trafikk hører ofte fra foreldre som lurer på hvordan de forbereder barna best mulig på å gå eller sykle til skolen.

– Det beste man kan gjøre som foreldre er å øve på skoleveien sammen med barna, og samtidig lære dem hvordan man oppfører seg i trafikken. Bruk turen til å snakke om hvilke farer som finnes på skoleveien, og hva de kan gjøre for å unngå dem, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord.

Hun påpeker at barn som skal sykle til skolen, først bør ha gjennomført sykkelopplæring.

– Hvis ikke barnet ikke er klar for å sykle eller gå alene til skolen, kan man samarbeide med foreldre i nabolaget om å opprette gå-grupper. På den måten er det alltid en forelder med skoleveien, samtidig som barna kan lære og erfare hvordan de forholder seg til trafikken, sier Meisfjord.

Powered by Labrador CMS