På Hasle skole var det både skoleelever og foreldre i skolegården på første skoledag.

Skolestart: Trygg Trafikk ønsker at flere lar bilen stå

Det er skolestart i Oslo, og mange 1. klassinger får sitt første ordentlige møte med trafikken. Det betyr stor trafikk rundt skolene. – La bilen stå, og la barna sykle eller gå, oppfordrer regionleder i Trygg Trafikk Oslo.

– Det er viktig at foreldre forsøker å unngå å kjøre barna til skolen. Barna har godt av bevegelse og mosjon før skoledagen starter, og da trenger de en sikker skolevei. Det handler både om å gjøre skoleveien tryggere og at vi voksne bør gå foran som gode rollemodeller, sier regionleder for Trygg Trafikk i Oslo, Erik Bo Berg.

Best å gå eller sykle, mener flest

Nesten 8 av 10 av barneforeldre mener at det ideelle for barna er å gå eller sykle til skolen. Det viser en landsrepresentativ Kantar-undersøkelse, gjennomført av Trygg Trafikk, ifølge en pressemelding.

Likevel er unødvendig skolekjøring et problem mange steder. Undersøkelsen viser at det er særlig foreldrene med små barn under åtte år som kjører oftest.

– Det er ulike grunner til at foreldre kjører barna. Det kan være fordi det er praktisk eller langt å gå. Men mange gjør det fordi de tror det er tryggest. I de aller fleste tilfeller er det heller omvendt. Den tryggeste og hyggeligste skoleveien er den hvor barna i hovedsak går eller sykler. Derfor er det viktig at både skolene og foreldre tilrettelegger for det. For de som må kjøre, er det viktig å huske på å kjøre ekstra forsiktig og være spesielt oppmerksomme, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord.

Barna ved Tøyen skole har også kjempet for en tryggere skolevei.

«Hjertesoner» i Oslo i 2020

Trygg Trafikk ønsker at det etableres «hjertesone» rundt skolen. Det er en trafikksikker sone rundt skolen med lite biltrafikk og hvor de barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor hjertesonen. «Hjertesone» kan også innebære tiltak som følgegrupper, foreldre som står vakt på utsatte steder eller bedre sykkelparkering.

Oslo kommune har et tilbud om hjelpe skolene til å etablere Hjertesone, og det settes av midler til skoleprosjekter og tiltak. Det finnes flere gode eksempler i Oslo, blant annet ved Rødtvet, Tøyen og Prinsdal skoler.

– Vi jobber med Oslo kommune om å rulle ut hjertesoner i Oslo i 2020 og har flere skoler som har laget soner på egenhånd. Vi mener dette er det beste tiltaket for å etablere en tryggere skolevei, sier regionlederen.

Powered by Labrador CMS