I Oslo er det nå rundt 25.000 elsparkesykler, som er høyest i noen storby i Europa.

Her er hva partiene mener om elsparkesykler. Kan bli stort skifte etter valget

Fotgjengerforening har fått svar fra alle partiene på Stortinget — et regjeringsskifte vil sannsynligvis føre til at elsparkesykler omklassifiseres, fra dagens «sykkel» til «kjøretøy for motorferdsel». Da vil det også bli forbudt å kjøre med dem på fortau og gangveier.

Publisert

De borgerlige partiene er mot omklassifisering og forsvarer at elsparkesykler kan kjøres på fortau og gangveier.

MDG har snudd og støtter nå både omklassifisering og forbud mot kjøring blant fotgjengere.

Kun FrP er klart mot at kommunene kan beslutte om de vil ha utleievirksomhet.

Her er svarene partiene ga til fotgjengerforeningen La oss ta fortauene tilbake.

– Nå er det opp til velgerne

– Nå er det opp til velgerne om norske fotgjengere skal få fred fra elsparkesyklene, sier Stein Leikanger, grunnlegger av fotgjengerforeningen La oss ta fortauene tilbake. Å kunne gå trygt i byen burde angå oss alle, uavhengig av partisympatier. Men de borgerlige partiene er mot nødvendige restriksjoner.

I andre land er kjøretøyet klassifisert som motorvogn, mens daværende samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, valgte å gjøre dem til «sykler» i 2018. Som «sykler» fikk de unik adgang til byers og tettsteders fellesrom. Kommunene har blitt stående i tre år uten hjemmel til å gripe inn mot utleieselskapene.

– Skapte brutal overetablering

­– Utleieselskapene har seg selv å skylde for stemningsskiftet i partiene. De fikk fritt leide og gjennomførte en brutal overetablering. Folk har fått nok og det har partiledelsene merket seg, sier Leikanger. Selv Frp er kommet på glid og støtter faste parkeringsplasser, såfremt det blir mange nok av dem.

Senterpartiets representantforslag til Stortinget fikk ballen til å rulle. De borgerlige partiene stemte da mot omklassifisering, men ble med på å gi kommunene utvidet råderett over utleierne.

Knut Arild Hareide kan omklassifisere med et pennestrøk. Det har han myndighet til, men han har valgt å ikke gjøre mer, sier Leikanger. Et regjeringsskifte ser ut til å gi oss omklassifisering, forbud mot kjøring på fortau og gangveier og krav om parkering på fastsatte plasser, fremfor dagens villparkering. I tillegg vil kommunene få rett til å beslutte om de i det hele tatt vil tillate utleie.

Powered by Labrador CMS