Hafslund Oslo Celsio AS sitt anlegg på Klemetsrud i Oslo behandler restavfall fra husholdninger og næringsavfall. Det nye anlegget for karbonfangst bygges nå.

Miljødirektoratet godkjenner planer om CO2-fangst på Klemetsrud

Hafslund Oslo Celsio får tillatelse til karbonfangst ved anlegget for avfallsforbrenning på Klemetsrud. Det vil føre til at reduserte utslipp av klimagasser

Publisert

Miljødirektoratet gir Hafslund Oslo Celsio tillatelse til å etablere karbonfangst og mellomlager av CO2 ved anlegget for avfallsforbrenning på Klemetsrud.

– Karbonfangst- og lagring er et viktig bidrag for å redusere utslippene av klimagasser og kan gi betydelige utslippskutt i industri og energiforsyning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Viktig klimatiltak i Oslo

Dette vil gi en årlig utslippsreduksjon av klimagasser på opptil 400 000 tonn. Rundt 200 000 tonn CO₂ er fra forbrenning av fossilt avfall. Det resterende er fra forbrenning av biogent materiale, som regnes som klimanøytralt.

Oslo hadde i 2021 et utslipp på litt over 1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

– Karbonfangst bidrar også med teknologisk utvikling og overføring av kompetanse for karbonfangst fra avfallsforbrenning. Bare i Europa er det 500 tilsvarende avfallsforbrenningsanlegg som kan kopiere det som gjøres i Oslo, sier miljødirektør Hambro.

Powered by Labrador CMS