Miljøpartiet De Grønne går inn for en ny og karakterbasert opptaksmodell til osloskolen. Her partileder Arild Hermstad.

MDG går bort fra rent karakterbasert inntak på videregående skoler i Oslo

Etter høstens valg vil de rødgrønne partiene gå inn for et helt nytt inntakssystem til videregående skole i Oslo. – Dette er gledelig nyheter. Dagens inntakssystem som bare baserer seg på konkurranse på karakterer er urettferdig.

Publisert

Byrådet har slitt lenge med å finne et opptakssystem som motvirker segregering. I dag er opptaket kun basert på karakterer.

Både Oslo Ap og Oslo SV gikk i fjor inn for å endre dagens opptak, men MDG sa de ikke ville bestemme seg får årsmøtet denne helgen.

Blandingsmodellen vant

Under dagens årsmøte gikk Oslo MDG inn for en inntaksmodell som ligner på den såkalte blandingsmodellen, som skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) har lagt fram.

Skolebyråden har foreslått at en del av elevene skal komme inn på best karakterer. Resten av plassene fordeles mellom de med ulike karaktersnitt. Målet er at alle elever skal ha mulighet til å komme inn på alle skoler.

Denne formuleringen fikk flertall på MDG-årsmøtet:

«Manfoldige læringsmiljøer og motiverte elever er det viktigste for å forberede elevene på resten av livet. Derfor er vi åpne for endringer av inntaksmodellen til videregående skole. Inntaksmodellen må være forståelig og forutsigbar for elevene.»

– Gledelige nyheter

– Dette er gledelig nyheter for byens barn og unge. Dagens inntakssystem som bare baserer seg på konkurranse på karakterer er urettferdig, skaper store forskjeller mellom skolene og bidrar til økte sosiale forskjeller, sier Holmås Eidsvoll til Aftenposten.

Eidsvoll sier hun vil legge fram et forslag om nytt inntakssystem for bystyret før sommeren, men det vil ikke bli behandlet før etter valget til høsten. Høyresiden er klart mot å endre inntaksmodellen.

Eidsvoll sier byrådspartene vil gi elever og foreldre forutsigbarhet og at de vil avvente valgresultatet før de gjør endringer. Dersom de rødgrønne beholder makten, vil de jobbe for å få flertall for endring.

En ny inntaksmodell vil tidligst gjelde elevene som skal søke til videregående skole i 2025, sier hun.

Forsvarte karakterbasert ordning

Under årsmøtet tok flere til orde for å bevare dagens karakterbaserte inntak. En av dem var MDGs skolepolitiske talsperson Rauand Ismail.

– Selve premisset om at mindre valgfrihet i valg av videregående skole vil løse de store problemene i osloskolen, det er en sannhet jeg ikke ønsker at venstretiden skal lykkes med å selge inn også i dette årsmøtet, uttalte han, ifølge Aftenposten.

Heller ikke Oslo Høyre er særlig glad for vedtaket fra MDG:

– Skuffende at Oslo MDG går inn for en inntaksmodell for videregående skole som ikke løser et eneste problem i osloskolen og som gjør inntaket om til ren bingo, oppsummerer Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre, på Twitter.

Elisabeth Tangen, leder av Oslo Unge Høyre, er skuffet.

Leder av Oslo Unge Høyre, Elisabeth Tangen
Leder av Oslo Unge Høyre, Elisabeth Tangen, er skuffet over MDG Oslo-vedtaket og mener det er bedre om elevene nivåinndeles i skolen enn at det opptakssystemet endres.

– MDG går i feil retning når de vil frata elevene en av de få frihetene de har. Dette vil ikke løse problemene i osloskolen. Disse må løses mye tidligere. Nå er det tilfeldighetene som rår, ikke elevenes frihet.

– Elever med lavere snitt som kunne prestert mye bedre på skolen har sannsynligvis prestert dårlig over flere år, ikke bare i tiende klasse. Derfor er det bedre med en nivåinndeling på undervisningen, sånn at elevene føler på en mestring på sitt nivå.

Powered by Labrador CMS