Sonja Henie ishall oppføres rett syd for Frogner stadion og blir et anlegg for kunstløp, kjelkehockey, ishockey, kortbane og andre isidretter. Foto: Tove Lauluten

Sonja Henie ishall reiser seg i Frognerparken

Sonja Henie ishall er i ferd med å reise seg i Frognerparken. Grunnarbeidene er ferdige, ytterveggene er i ferd med å komme opp og nå er også takkonstruksjonen på plass. Til den første ishallen i Oslo vest.

Publisert

– Nå får vi endelig et fullverdig tilbud til skøytesporten i denne delen av byen. Ishallene i Oslo er presset på kapasitet, så jeg er veldig fornøyd med at vi er i rute. Nå tar vi igjen noe av etterslepet på idrettsanlegg i hovedstaden og sikrer samtidig et komplett idrettsanlegg på Frogner stadion, sier Marthe Scharning Lund (AP), byråd for næring og eierskap.

Åpner høsten 2020

Sonja Henie ishall oppføres rett syd for Frogner stadion og blir et anlegg for kunstløp, kjelkehockey, ishockey, kortbane og andre isidretter. Hallen får et bruttoareal på rundt 4 600 kvadratmeter og inneholder et eget styrkerom, fire store garderober, kontor og møterom. Det vil bli tribuneplasser til i overkant av 300 tilskuere.

Hallen er planlagt ferdigstilt høsten 2020.

Sonja Henie ishall er i ferd med å reise seg i Frognerparken. Grunnarbeidene er ferdige, ytterveggene er i ferd med å komme opp, og nå er også takkonstruksjonen og selve signaturen til bygget kommet på plass. Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Ni ståldragere holder taket oppe

Ni buevalsede ståldragere er nå løftet på plass til én sammenhengende bue. Ståldragerne er spesiallaget og utgjør en slank konstruksjon som skal gi assosiasjoner til skøytesportens fart og eleganse, ifølge en pressemelding.

Den nye hallen ligger i et kulturhistorisk fredet område. Derfor er det lagt stor vekt på at hallkonstruksjonen passer inn i området den skal ligge i. Ishallen er gravd fire meter ned i bakken og det buede taket dekkes med grønt mosebelegg og vil følge landskapsformen til vollen, som allerede ligger der.

– Frognerparken er en av byens mest besøkte områder og har stor kulturhistorisk verdi. Vi får en hall som glir veldig fint inn i terrenget, sier byråd Marthe Scharning Lund.

Komplisert form høyt over bakken

Ståldragerne, som hver og en er rundt ti tonn tunge, er løftet på plass i to deler og montert rundt ti meter over bakken. Buen, som er veldig slank, spenner 35 meter og er bare 1,5 meter høy.

– Det gjør buen til en komplisert form, som stiller høye krav til presis utførelse. Man har ikke mange millimeterne å gå på når buen skal dras sammen på toppen. Arbeidet er utfordrende, men nå er vi akkurat ferdig med å montere alle ståldragerne, forteller byggherre og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg.

Stålkonstruksjonen skal bære hele det buede taket og sørge for å holde ishallen søylefri.

Ytterveggene vil i hovedsak bestå av glass og granitt, hvor granitten spiller på lag med kunstverkene i Frognerparken. De store glassflatene vil åpne opp for fin kontakt mellom aktiviteten som skjer inne og ute.

Powered by Labrador CMS