DEBATT

'Osloelever møter våren med et dårligere utgangspunkt enn mange andre steder i landet', sier Hanna Skare Myklebust og Cathinka Ghosh Maisey fra Elevorganisasjonen i Oslo.
"Osloelever møter våren med et dårligere utgangspunkt enn mange andre steder i landet", sier Hanna Skare Myklebust og Cathinka Ghosh Maisey fra Elevorganisasjonen i Oslo.

– Eksamen avlyses. Det er en helt riktig avgjørelse! Vi er glade

Eksamen i år ville ført til at elever i hele landet hadde blitt vurdert på akkurat samme måte, til tross for ulikt undervisningsgrunnlag og et helt ulike forutsetninger.

Publisert

Fredag morgen annonserte kunnskapsministeren at eksamen er avlyst for ungdomstrinnet og videregående for våren 2022. Dette er en helt riktig avgjørelse.

Spesielt i Oslo har elever opplevd konsekvensene av pandemien. Mens skolene i andre fylker lenge var på grønt og gult nivå, var Oslo-elevene på gult og rødt nivå i lange perioder.

Urettferdig

Elevundersøkelsen viser at syv av ti elever i Oslo mener at pandemien har hatt en negativ effekt på skolehverdagen. De siste tre skoleårene har vært påvirket av strenge tiltak. Undervisningen har vært digital, skoler har opplevd skyhøyt sykefravær, og mange har måttet holde seg hjemme i karantene og isolat.

Osloelever møter våren med et dårligere utgangspunkt enn mange andre steder i landet. Det er ikke vanskelig å forstå at vi elever har gått glipp av mye undervisning. Eksamen i år ville ført til at elever i hele landet hadde blitt vurdert på akkurat samme måte, til tross for ulikt undervisningsgrunnlag og et helt ulike forutsetninger.

- Læring er viktigere enn testing

Tiden frem mot sommerferien er avgangselevenes siste mulighet til å tette kunnskapshullene som har oppstått på grunn av pandemien. Dette vil være en langt mer effektiv måte å forberede videregåendeelever til høyere studier, og ungdomsskoleelever til videregående.

Eksamen er en vurderingsform, ikke en læringsmulighet. Vi elever trenger at de siste månedene og ukene, helt frem til sommerferien, utnyttes til undervisning og til prøver og andre gode vurderingssituasjoner, slik at vi får vist kompetansen vår og får så riktige standpunktkarakterer som mulig.

Vi er glade

Dette ville vi ikke fått mulighet til hvis de neste månedene hadde gått til overflatelæring og gjennomføring av eksamen.

Elevorganisasjonen i Oslo er glad for at regjeringen lyttet til elevene og fagmyndighetenes anbefaling om å avlyse eksamen våren 2022. Dette vil bidra til at elevene får et bedre kunnskapsgrunnlag, økt motivasjon for læring og generelt stiller bedre forberedt til videre utdanning.

Powered by Labrador CMS