Oslos mobbeombud Kjersti Owren har sagt opp jobben for å bli stabsjef i Oslo Høyres bystyregruppe.
Oslos mobbeombud Kjersti Owren har sagt opp jobben for å bli stabsjef i Oslo Høyres bystyregruppe.

Når Kjersti Owren slutter kan hun bli det siste mobbeombudet i Oslos historie

I lengre tid har bystyrets partier diskutert om dagens mobbeombud skal beholdes eller endres. Når dagens ombud Kjersti Owren slutter kan hun bli det siste mobbeombudet i Oslos historie.

Publisert

Rollene til både elev- og lærlingombudet og mobbeombudet kan bli endret etter at et flertall i bystyret vurderer om de to ombudsrollene slås sammen til et ombud. Et navn som vurderes for den nye ombudsrollen er "oppvekstombud".

I april i år ba bystyrets forretningsutvalg byrådet om å komme med en vurdering av hvordan de to ombudene bør organiseres i fremtiden. Og om de bør slås sammen.

Vil ha utredning av ombudene

Nå har oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) kommet med sin vurdering og anbefaling til bystyret.

— Da nasjonalt forslag om mobbeombudsrollen fremdeles er uavklart og prosessen ser ut til å strekke seg over tid, er min vurdering derfor at det nå er riktig starte opp en utredning for fremtidig ombudsrolle for barnehagebarn og elever i Oslo kommune, skriver Holmås Eidsvoll i et notat til bystyret.

En utredning av de to ombudene innebærer at det vil bli innhentet informasjon fra både Utdanningsdirektoratet, tidligere evaluering fra NOVA og skriftlig innspill fra elev- og lærlingeombudet og mobbeombudet. opplyser oppvektsbyråden.

Er ferdig iløpet av neste år

Spørsmålet er om det da blir ansatt et nytt mobbeombud nårdagens ombud, Kjersti Owren, slutter og fra nyttår begynner i ny jobb som stabssjef i Oslo Høyres bystyregruppe.

En utredning om sammenslåing til et nytt oppvekstombud er nemlig ikke klar før om rundt ett år, opplyser Holmås Eidsvoll.

— Aktører som Elevorganisasjonen, foreldreutvalgene, utdanningsetaten, arbeidstakernes organisasjoner og ombudene selv skal medvirke i utredningen, skriver hun i notatet til bystyret.

— Utredningen kan ferdigstilles og oversendes bystyrets organer innen utgangen av 2023, skriver oppvekstbyråden.

Powered by Labrador CMS