DEBATT

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.
Jeg utfordrer Mette Nord og Fagforbundet til å se etter løsninger, ikke bevisst spre desinformasjon, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.

– Fagforbundet henger ikke med i timen når det kommer til pensjonsvilkårene

Det at noen få sykehjem i Oslo drives av private er bra, det hever kvaliteten på tjenestene. La oss jobbe sammen for å skape best mulig tjenester for brukerne og gode arbeidsplasser for de ansatte.

Publisert

I en artikkel hos VårtOslo går Mette Nord i Fagforbundet til angrep på Høyre, som vil stille krav til lønns- og arbeidsvilkår i anbud. Nord mener at det ikke er mulig. Det er feil. Slike krav er allerede i dag sentrale i anbud. Kommunene kan stille krav om «tilsvarende» eller «lignende» vilkår.

Nord kommer også med en rekke uriktige påstander om NHOs tariffavtaler, som Fagforbundet er part i. Det ville ikke vært mulig å rekruttere fagfolk uten å tilby konkurransedyktig lønn i en sektor hvor det er mangel på folk.

Enkelteksempler, som Fagforbundet liker å dra frem, tegner ikke et reelt bilde av en hel bransje. Faktum er at for eksempel sykepleiere i snitt tjener mer i privat sektor enn i det offentlige.

Henger ikke med i timen

Det offentlige og det private næringslivet har ulike måter å forhandle lønn på. Det offentlige legger blant annet vekt på sentrale tillegg, mens NHO legger vekt på lokale tillegg.

Det betyr at hver enkelt bedrift skal gi lønn ut fra den lokale konkurransesituasjonen og rekrutteringsbehov. Og et premiss for dette er at det også forhandles om lønn lokalt.

Nord henger heller ikke med i timen når det kommer til pensjonsvilkårene. Våre medlemsbedrifter har innskuddspensjon godt over lovens minimum på to prosent. Innenfor sykehjemsdrift ligger den i snitt på 4-5 prosent.

God privat pensjon

Nord maler med bred pensel som om alle taper pensjon ved å gå fra kommunalt til privat. Det stemmer heller ikke. Mange får minst like god pensjon hos private, men de som får kort opptjeningstid privat, og har et langt arbeidsliv på et kommunalt sykehjem, vil tape pensjon.

Dette er det mulig å gjøre noe med fra kommunens side som arbeidsgiver. Og det har skjedd.

Stort handlingsrom

Det siste sykehjemmet som ble konkurranseutsatt i Oslo i 2014, ble det laget et eget lukket oppgjør for en mindre gruppe ansatte, for at de skulle unngå å bli store pensjonstapere. Dette ble gjennomført mens Eirik Lae Solberg fra Høyre var finansbyråd. Det beviser at kommunene har stort handlingsrom hvis de ønsker.

Jeg vil utfordre Mette Nord til å fokusere på løsninger, ikke problemer. Det at noen få sykehjem i Oslo drives av private er bra, det hever kvaliteten på tjenestene. La oss jobbe sammen for å skape best mulig tjenester for brukerne og gode arbeidsplasser for de ansatte.

Powered by Labrador CMS