DEBATT

Kvadraturen og Leif W. Erichsen
– Er «jugeparti» et verdig nivå for politisk diskusjon i valgkampen fra øverste ledelse i byrådet? spør Leif W. Erichsen

– Nei, MDG-Einar, vi er Folkets Parti, ikke en fanatisk, grønn sekt

Skal næringslivet blomstre i sentrum på dagtid, må det åpnes for gode trafikkårer for alle med fire hjul, samt gateparkering i Kvadraturen. Kanskje opptil 100-300 plasser.

Publisert

De siste årene har vi fulgt med uro hvordan Oslos næringsliv er rammet av kriser. Først bilfritt byliv, deretter Covid-nedstenging og nå energipriser takket være et ganske mislykket forsøk på grønt skifte.

Medlemmene våre tar ofte opp kamera og knipser øyeblikksbilder, og da MDG-byråd Einar Wilhelmsen fikk se et 2-3 år gammelt viralt twitterbilde fra Kvadraturen, som viser tre tomme, parallelle sykkelveier, rant det over og beskyldningene om Folkets Parti som såkalt «jugeparti» satt løst.

Er «jugeparti» et verdig nivå for politisk diskusjon i valgkampen fra øverste ledelse i byrådet?

Wilhelmsen hevder nemlig at de folketomme sykkelveiene på bildet er en av de mest populære sykkeltraseene i Oslo.

Skaper ikke mye byliv

Stemmer det? Vel. Oslo egen sykkel statistikk viser at på årets beste dager, på tørre sommerdager, kan det være tusenvis (altså mange tusen passeringer) daglig.

Men året har 365 dager, mange med kulde, regn eller snø. I januar 2023 var det registrert 460 syklister daglig, altså i snitt rundt 20 stykker i løpet av en time. Én sykkel hvert 3. minutt. Ta bort 200 til/fra jobb via «Tour de finance» så får du få andre i denne gruppen.

Sykling for de fleste som skal på jobb i Barcode vestfra er en begrenset trafikantgruppe, som selvfølgelig også skal hensyntas i trafikal infrastruktur. Men vi skal være en by for alle.

Årssnittet i gaten er mellom 1000-1100 daglige syklister, ca en sykkel i minuttet, og storparten er til og fra jobb, så de er innom bydelen noen minutter om morgen og ettermiddag. Det blir ikke mye byliv av dette. Sitt på en krakk på Cafe Skansen og observer selv trafikkstrukturen!

Glemt sentrumsbydel

Kvadraturen er Oslos glemte bydel. En perle vil noen si. Andre synes det minner om et mausoleum, stille som graven på dagtid, og bakhagen til Bjørvika og Karl Johan om natten.

Men da politikerne skulle revitalisere kvadraturen, ble gatene gravet opp, bygningsstillaser spratt opp i gatene og kundene forsvant.

Og her kommer MDGs bilfritt byliv inn; I stedet for å hjelpe en bydel som var tom, stengte man blindt gater, fjernet gateparkering og la inn en rekke løsrevne sykkelveier på kryss og tvers. Dette er sykkelveier som brukes enda mindre enn den i Rådhusgaten.

Hvordan få tilbake liv i døde sentrumsområder

Det må ha vært lite eller dårlig dialog mellom kommune og handelsstand i mange år. Et bilfritt sentrum i et begrenset område slik vi ser i Alte Stadt i Tyskland, kan ha sine fordeler.

Men da må både parkeringshus og kollektiv stoppesteder ligge tett rundt de aktuelle kvartalene, og parkeringen må være rimelig eller aller helst gratis i 1-3 timer, slik det er på kjøpesentrene. MDG sin drøm om bilfritt byliv innenfor Ring 2 eller 3 blir derfor en urealistisk våt drøm.

Skal næringslivet på dagtid blomstre i sentrum, må det derfor åpnes for gode trafikkårer for alle med fire hjul, samt gateparkering. I Kvadraturen. Kanskje opptil 100-300 plasser.

Dette kan gjøres som opprustning av gatene og trafikkstrukturen for alle ulike trafikanter. Der det før var plass til fem biler mellom tverrgatene, kan det være plass til dobbelt så mange på tverrstilte (i stedet for dagens langsgående) P-plasser. Bruk enveiskjøring og få «det store sykkelvei-behovet» inn på noen gjennomgående strekninger. 

Jugepartiet? Neppe

Oslo sentrum skal leve 365 dager i året. Det trengs trafikkløsninger utenom høysommer og uterestaurantenes aftensol også. Til det trenger vi endring i bystyret til høsten og en sterkere styring av de etatene som har fått holde på alt for lenge med en krig mot alt på fire hjul.

Vi trenger i hvert fall ikke en umusikalsk debatt-tone fra finansbyråd Wilhelmsen. Wilhelmsen er ironisk nok avhengig av bompenger for å finansiere sin ødeleggelse for alle andre trafikantgrupper enn syklistene.

Powered by Labrador CMS