Vi vil sørge for at både boliger og næringslivet betaler mindre i årene som kommer, sier Aina Stenersen.

– Byrådet sløser med kommunens midler. Vi vil fjerne eiendomsskatten over de neste årene

Rekordmange Oslo-innbyggere får nå eiendomsskatt. I år må alle med en bolig til seks millioner kroner eller mer betale eiendomsskatt.

Publisert

Nylig uttalte byrådsleder Raymond Johansen at det ikke er bra at folk flytter fra Norge av skattemessige årsaker.

Oslo taper hundre millioner på Sveits-flukten ifølge anslag fra Dagens Næringsliv, og byrådsleder Johansen ønsker seg milliardærer som velger å bli.

I den offentlige debatten nevnes flere årsaker til at flere flytter ut, for eksempel formueskatten, muligheten for gjeninnføring av arveavgiften og det generelle skattetrykket.

Stadig mer kreves inn

«4 av 5 slipper eiendomsskatt». Det var budskapet i Oslo Aps valgbrosjyre «Oslo kan bedre» i 2015, som ble distribuert i postkassene til mange av hovedstadens innbyggere.

Det rødgrønne byrådet gjorde som det lovet i valgkampen i 2015 og innførte eiendomsskatt i Oslo. Den ga kommunen 266 millioner kroner i ekstra inntekter i 20aaa16. Fra 2016 til 2023 er det en sterk økning på 694 millioner i eiendomsskatt.

Nesten en økning på nærmere 100 millioner kroner i gjennomsnitt per år siden eiendomsskatten ble innført i 2015 i Oslo.

Kommunen estimerer å få inn 960 millioner kroner på bolig og en milliard kroner på næringseiendom.

Rekordmange Oslo-innbyggere får nå eiendomsskatt. På fem år har 80 prosent flere av Oslos innbyggere fått eiendomsskatt. 43 prosent av alle boenheter i Oslo har nå eiendomsskatt. I år må alle med en bolig til seks millioner kroner eller mer betale eiendomsskatt.

Obos-leilighetene skulle ikke betale

I valgkampen 2015 lovet byrådsleder Johansen at ingen Obos-leiligheter skulle få eiendomsskatt.

I Oslo hevder Obos å ha 25 prosent av den totale boligomsetningen. Undertegnede har sendt inn skriftlig spørsmål til finansbyråden om hvor mange Obos-leiligheter som fikk eiendomsskatt i 2022 og hvor mange Obos-leiligheter som er estimert å få skatt i 2023. Det blir stadig flere.

Sløsing med pengene

Byrådet lovet blant annet at eiendomsskatten skulle brukes til:

· Flere ansatte i hjemmetjenesten. Men allerede i budsjettet for 2019 sørget Ap for finansiering slik at de kom i mål med løftet om 500 flere stillinger i de hjemmebaserte tjenestene, ifølge Oslo Arbeiderparti.

· Gratis aktivitetsskole til alle uavhengig av foreldrenes inntekt. De borgerlige partiene har en egen modell med inntektsstyrt betaling som treffer bedre og mer effektivt i Oslo.

I realiteten sløser byrådet med kommunens midler. De arrangerer for eksempel kurs i hønsehold, har en egen tilskuddsordning til urbant landbruk, opprettet et eget filmfond, bruker millioner på et forsøk med 6-timers dag, nærmere 100 millioner på gratis vegetarmåltid i skolen og store summer på å re-kommunalisere velfungerende sykehjem.

Bare i løpet av 2021 brukte byrådet hele 137 millioner kroner på oppkjøp av private barnehager.

Vil fjerne eiendomsskatten gradvis

Med bedre bruk av kommunens midler, kan man ta store grep rundt eiendomsskatten.

Vi foreslår i Oslo bystyre å heve bunnfradraget på boliger til seks millioner kroner, det vil frita mange fra eiendomsskatt i 2023. Vi foreslår også å redusere skattesatsen fra tre til to promille.

Det vil sørge for at både boliger og næringslivet betaler mindre i årene som kommer. Vi vil fjerne eiendomsskatten over de neste årene, ved bruk av god økonomisk styring.

Powered by Labrador CMS