Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under anleggsstarten av Fornebubanen.

Rapport om Fornebubanen kaster nytt lys over kostnadssprekken

En konsulentrapport om Fornebubanen peker på usikkerhet knyttet til organisering og ledelse, og anbefaler å sette av en stor buffer til uforutsette kostnader.

Publisert

Aftenposten har fått tilgang til en del av konsulentselskapet Dovres gjennomgang av prosjektet, som hittil har vært unntatt offentlighet.

Der konkluderes det blant annet med at Oslo kommune sliter med å samarbeide internt om Fornebubanen, at Oslo kommune og Viken fylkeskommune mangler erfaring med så store prosjekter og at det er fare for at nøkkelpersonell forsvinner.

«Prosjektet har undervurdert usikkerhet knyttet til organisering og ledelse», heter det blant annet.

Dårlige beslutninger er dyre

Dovre mener at Fornebubanen i sine tidligere estimater ikke hadde tatt nok høyde for at dårlige beslutninger kan koste dyrt, og mener at markedsusikkerhet og prosjektledelse og -styring alene gjør at man må øke avsetningen til forventet tillegg med nærmere 50 prosent.

I de nye beregningene er dette lagt inn, og det er en av de viktigste årsakene til at prislappen har økt kraftig.

– Vi oppfatter dette som konstruktive innspill. Vi har ingen grunn til å være uenige i deres vurdering, sier direktør Irene S. Måsøval i Fornebubanen.

Powered by Labrador CMS