DEBATT

Streikene helsearbeidere fra Fagforbundet informerer om streik utenfor Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter.

– Fagforbundet streiker for at ansatte skal ha lik lønn for likt arbeid, uavhengig av hvem som eier arbeidsplassen deres

Kvalitet i eldreomsorgen er uløselig knytta til å ha motiverte, trygge og faglig sterke ansatte. Å få slike krever gode, skikkelige og kompetente arbeidsgivere, som setter velferden til sine ansatte foran aksjonærenes profitt.

Publisert

I Oslo streiker Fagforbundet i Ecura hjemmetjenester, Norlandia hjemmetjenester, Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter og Doro Care.

I debatten om kommersielle aktører i velferden hevder konsernene og deres interesseorganisasjoner hardnakket at deres fortjeneste ikke går bekostning av de ansattes lønns- og pensjonsvilkår.

Det Fagforbundet krever er, kort og godt, lik lønn for likt arbeid. Dersom det er slik NHO og deres medlemmer hevder, burde det ikke være slik at en som jobber på et kommersielt sykehjem tjener opptil 100 000 mindre enn en som jobber i et kommunalt sykehjem.

Norlandia hjemmetjenester er en av firmaene arbeiderne streiker mot.

Er hjelpepleierne mindre verdt?

Kommersielle tilbydere har allerede gitt sykepleierne en tilnærmet kommunal lønn og pensjon. Men hva med hjelpepleierne, helsefagarbeiderne og assistentene? Mener Stendi og Norlandia at de er mindre verdt?

Det er mye fagre ord om valgfrihet og kvalitet fra de kommersielle aktørene. De blir fornærmet og sure når de bli konfrontert med at de kan ha andre motiver for å ville trenge seg inn på «helsemarkedet».

Streikemat!

Vi ønsker en trygg alderdom

Vel, nå tar vi dem på ordet! Kvalitet i eldreomsorgen er uløselig knytta til å ha motiverte, trygge og faglig sterke ansatte. Å få slike krever gode, skikkelige og kompetente arbeidsgivere, som setter velferden til sine ansatte foran aksjonærenes profitt. Fagforbundet har nå gitt Stendi, Norlandia og andre en sjanse til å bevise at de mener alvor med alt snakket om kvalitet.

Vi driver ikke eldreomsorg i Norge for å gjøre noen rike. Vi driver ikke eldreomsorg fordi norske eller utenlandske kapitalister skal ha enda et investeringsobjekt. Vi bruker skattepengene våre på dette fordi vi bryr oss om våre eldre, og ønsker at alle, uavhengig av lommebok skal ha en trygg alderdom.

Doro Care er en av aktørene som merker konsekvensene av streiken.

De ansatte valgte denne jobben fordi de ønsker å utgjøre en forskjell for andre som trenger hjelp, omsorg og pleie. De fortjener en lønn å leve av og å kunne se fram til en trygg pensjonisttilværelse - uavhengig av hvem sitt navn som er brodert på uniformen deres!

Powered by Labrador CMS