Oslo 20230524. Det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, her sett fra Ekebergskrenten onsdag morgen. Skipet er verdens største krigsskip og skal ligge i havn i Oslo i fire dager.
Det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford har ankret opp i Bunnefjorden, innerst i Oslofjorden.

Verdens største krigsskip ankret opp utenfor Malmøya

Tusenvis av skuelystne fulgte verdens største krigsskip på ferden gjennom Oslofjorden på vei mot Oslo. Ved 12-tiden la det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford seg utenfor Malmøya i Bunnefjorden.

Publisert

Det var symboltungt da verdens største krigsskip passerte Veisvingbatteriet i Drøbak, som ble bygd for å forsvare landet mot Sverige ved slutten av 1800-tallet – og da båten ved 9.30-tiden passerte stedet der Blücher ble senket 9. april 1940.

En drøy time senere ankom USS Gerald R. Ford Oslo.

Skipet seilte inn i Oslofjorden ved 6-tiden onsdag morgen. Langs fjorden sto tusenvis av skuelystne, blant annet på Bygdøy og Akershus festning.

Ved 12-tiden ble nok de frammøtte ved festningsvollen ved Søndre Akershus kai i Oslo noe skuffet, da hangarskipet ikke la seg til der, men utenfor Malmøya i Bunnefjorden, mellom Nesodden og fastlandet.

Strenge sikkerhetskrav

Siden krigsskipet er et reaktordrevet fartøy, har Direktoratet for strålevern og atomberedskap deltatt i forberedelsene til besøket. Blant annet trengs det en konsesjon for å få anløpe i norske havner med et atomdrevet fartøy, noe Gerald R. Ford fått, mot strenge sikkerhetskrav.

– Vi vurderer at det er svært lav sannsynlighet for at en alvorlig hendelse skal inntreffe i forbindelse med dette anløpet. Dersom en uønsket hendelse likevel skulle skje, har vi en god atomberedskap i Norge, bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap, sier direktør for direktoratet Per Strand.

For å kontrollere at det ikke forekommer utslipp av radioaktivt vann mens hangarskipet er i Oslo, vil det bli tatt prøver som analyseres før, under og etter anløpet.

Powered by Labrador CMS