Dersom flere politifolk er til stede sammen i tjeneste og skytevåpen blir brukt, har Politidirektoratet nå bestemt at de må holdes atskilt fram til de avhøres av Spesialenheten.

Nye regler: Politifolk som har skutt skal holdes atskilt før avhør med Spesialenheten

Politifolk som har vært til stede sammen under skytehendelser får ikke snakke sammen før de skal i avhør med Spesialenheten, har Politidirektoratet bestemt.

Publisert

Det er første gang disse reglene innføres som felles, nasjonale retningslinjer, melder Bergens Tidende.

«Plikten til å holde involverte tjenestepersoner atskilt ved alvorlige hendelser inntrer umiddelbart selv om Spesialenheten ennå ikke har igangsatt etterforskning. Dette er forankret i tjenesteplikten, og et pålegg om atskillelse skal følges», heter det i en skriv fra Politidirektoratet.

Bakgrunnen er at avisen avdekket at i flere saker der politiet har bruk skytevåpen, møttes politibetjenter til såkalte defuse-samtaler før de ble avhørt av Spesialenheten.

Enheten etterforsker saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Praksisen med å møtes før avhør har vært i strid med et rundskriv Riksadvokaten kom med i 2006, og det kan også bryte med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), ifølge Riksadvokaten.

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet har sagt at de ikke var klar over praksisen før avisen skrev om saken.Powered by Labrador CMS