SVs bystyrepolitiker, Sunniva Holmås Eidsvoll, forklarer hvorfor støtten til barnepass er nødvendig for at hun skal kunne klare å kombinere tillitsverv med morsrollen. Foto: Arnsten Linstad

– Demokratiet i Oslo trenger at alle kan delta, også småbarnsforeldre

Jarle Aabø slår ned på oslopolitikere som får støtte til barnepass. SVs gruppeleder i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll, forklarer hvorfor støtten til barnepass er nødvendig for henne som småbarnsmor.

Publisert

Bystyret i Oslo har lagt til rette for at småbarnsforeldre skal kunne få dekket barnevakt når det er obligatoriske møter. Det er en veldig bra ordning som gjør at foreldre kan være folkevalgte og stille på møtene.

I fjor var det kun to politikere i Oslo bystyre som benyttet seg av denne muligheten, og jeg er en av dem. Jarle Aabø har bedt om innsyn i dokumentasjonen for utbetalingene fra bystyrets sekretariat. Jeg sa det er greit å gi innsyn, og nå har Aabø lagt det ut på nett. Jeg vil derfor skrive noen ord om det her.

Det blir mange møter

Jeg har hatt en fast barnevakt som datteren min kjenner og har tillit til og som kan hente i barnehagen, legge henne og passe henne til jeg eller mannen min kommer hjem. Det å ha denne muligheten er noe av det som gjør det overkommelig for meg som småbarnsmor å ikke bare sitte en periode i bystyret, men også å ta gjenvalg.

Det å være lokalpolitiker er et stort privilegium, og jeg er takknemlig for muligheten hver dag. Det krever samtidig en særlig innsats. Tillitsvervet må kombineres med familieliv og omsorg for små barn, og veldig mye av møtevirksomheten er på ettermiddags- og kveldstid. Det er kun de formelle møtene i bystyret og komiteene, hvor det er møteplikt for folkevalgte, at vi kan få dekket kostnader til barnevakt.

Demokrati også for småbarnsforeldre

I tillegg kommer møter med bystyregruppen og møter med folk og organisasjoner i byen. Da reiser vi på debattmøter, folkemøter og lokallagsmøter i helger og på kveldstid. På toppen kommer møter i partiorganisasjonen, slik som fylkesstyremøter, representantskapsmøter og landsstyremøter som også er på kvelder og i helger. Det er altså ved ingen av disse møtene man kan få dekket kostnader til barnevakt.

Demokratiet trenger at alle kan delta, også småbarnsforeldre. Jeg håper at det nye bystyret etter valget til høsten har enda flere småbarnsforeldre og at de som trenger det benytter seg at muligheten til å få dekket kostnader til barnepass.

Denne teksten ble første gang postet på Sunniva Holmås Eidsvolls Facebook-side.

Powered by Labrador CMS