� Påstander om Høyres allergi mot kommunale barnehager, er en karikert gjengivelse av hva vi står for, skriver bystyrerepresentant Saida Begum (H). Foto: Oslo kommune
� Påstander om Høyres allergi mot kommunale barnehager, er en karikert gjengivelse av hva vi står for, skriver bystyrerepresentant Saida Begum (H). Foto: Oslo kommune

— Høyre setter alltid barna først. Fagforbundet feilinformerer om Oslos barnehager

Pollensesongen er over og nattefrosten har meldt sin ankomst i Oslo. Men la oss likevel snakke litt om allergier.

Publisert

I et innlegg i VårtOslo hevder medlemmer av Fagforbundet i Oslo at det forrige byrådet "var allergiske mot kommunale barnehager" og at dagens Ap/SV/MDG-byråd "vil bygge 3.000 nye kommunale barnehageplasser."

Begge deler er feil. En ting er at Fagforbundet bruker alle knep for å skjønnmale det sittende rødgrønne byrådet, men når de bidrar til å feilinformere leserne av Vårt Oslo blir det bare trist. Jeg kan heller ikke fri meg fra følelsen av at de tror på det de selv skriver.

Foreldre mer fornøyd med private barnehager

Nei, byrådet bygger ikke 3.000 nye kommunale barnehageplasser. Planlegging og bygging av rundt regnet 1.000 private barnehageplasser hadde kommet så langt da venstresiden vant valget i 2015 at Rødt og de andre motstanderne av private løsninger ikke klarte å stanse byggingen. Ifølge uttalelser fra tidligere skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til Dagsavisen skal om lag hver tredje nye barnehageplass i denne fireårsperioden bygges i privat regi.

I august ble Nordtvedt gård barnehage åpnet med brask og bram av nåværende skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Dette kan bli en av de siste private barnehagen som bygges i Oslo på mange år, og det synes Høyre er leit. Særlig når vi vet at foreldrene med barn i private barnehager jevnt over er mer fornøyd med tilbudet enn de med barn i en kommunal barnehage.

Barnehagebarna bryr seg ikke om hvem de dyktige ansatte får lønn av, eller om de er organisert i Fagforbundet, Utdanningsforbundet eller Delta. Fordi Høyre alltid setter barna først mener vi det aller viktigste er at barnehagene skal være best mulig. Om de er private eller kommunale kommer i andre rekke.

Vil ha bedre balanse mellom kommunale og private

Når det gjelder påstander om Høyres påståtte allergi mot kommunale barnehager, er det en karikert gjengivelse av hva vi står for. Den som tar seg bryet med å lese 2016-budsjettet som ble fremmet av det borgerlige byrådet ledet av Stian Berger Røsland, altså det siste Høyre rakk å legge frem før vi måtte gå av, vil se at det står: "Nye barnehageprosjekter etableres i hovedsak i privat regi."

Fordi om lag seks av 10 barnehagebarn i Oslo allerede går i en kommunal barnehage, ønsker vi å bedre balansen mellom private og kommunale barnehager. Det er derfor urimelig å harselere med Høyres påståtte allergi mot kommunale barnehager, når man selv er så allergisk mot private barnehager at man vil forby dem, og stempler eierne som "velferdsprofitører".

Barnehagekøen vokser under Ap

Fagforbundet påstår også at det var "lange køer i barnehagene" under Høyres styre. Det er også feil. Det var full barnehagedekning i Oslo under Høyres styre, og i 2015 fikk i tillegg nesten 2.000 barn uten lovfestet rett til barnehageplass også et tilbud.

Det kan hende Fagforbundet forveksler barnehagekø med de årlige ventelistetallene fra Utdanningsdirektoratet. I 2015 gikk Arbeiderpartiet til valg på å avskaffe det de kalte landets lengste barnehagekø. De brukte Utdanningsdirektoratets tall fra 2014 som viste at det sto 1.493 barn på venteliste i Oslo. De nyeste tallene fra direktoratet viser at ventelisten, eller barnehagekøen for å bruke venstresidens begrep, nå består av 1.614 barn i Oslo.

Den påståtte køen har med andre ord vokst under dagens Ap/SV/MDG-byråd, som konsekvent vender tommelen ned når nye private aktører tilbyr seg å bygge barnehager. Nylig ble det kjent gjennom Nettavisen at byrådet bruker 220 millioner kroner på å kjøpe private barnehager som byrådet hevder kommunen ikke trenger.

Oslo mangler i dag 400 barnehagelærere

Fra og med 1. august ble pedagognormen i barnehagen skjerpet. I praksis innebærer det nasjonale kravet at minimum 43 prosent av de ansatte i en barnehage skal være utdannet barnehagelærere. For to år siden inngikk byrådet i Oslo en grunnbemanningsavtale med Utdanningsforbundet og Fagforbundet om at minst 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere.

I august i år avslørte Aftenposten at Oslo mangler 400 barnehagelærere på å oppfylle den nye statlige pedagognormen, som byrådet har kritisert for å være for lite ambisiøs. I stedet for å kritisere byrådet for å ha somlet med å ta grep for å følge opp avtalen, velger Fagforbundet å forsvare Ap/SV/MDG-byrådets passivitet. Fagforbundet mener det er "klokt av kommunen å vente på naturlig avgang, slik at det ikke blir flere hundre overtallige i kommunen som har krav på annen jobb."

Selvsagt kunne byrådet ansatt flere barnehagelærere om de ønsket. I juni meldte Aftenposten at 39 kommunale barnehager i Oslo manglet ansatte. Det var opplysninger som fikk Utdanningsforbundet i Oslo til å steile.

Høyre foreslo bedre norskundervisning

"Dette kom mildt sagt overraskende på oss, ettersom grunnbemanningsavtalen skal ha sikret at denne normen allerede gjaldt de kommunale barnehagene. Vi ser det i saken argumenteres med at dette kan skyldes tilfeldigheter knyttet til ansettelser og driftsform, men vi har vanskelig for å se at det kan gjelde så mange som 39 barnehager på en gang." skrev Halvor Hals Kolsrud i Utdanningsforbundet.

Dessverre skrev ikke Kolsrud dette i et kritisk leserinnlegg i Vårt Oslo slik at alle fikk det med seg, men i et brev til byrådet.

Det aller mest oppsiktsvekkende i innlegget i Vårt Oslo er at det ikke sies et ord om det aller viktigste med barnehagene. Den kanskje største utfordringen vi står overfor i Oslo er at alt for mange barn snakker for dårlig norsk til å følge undervisningen. I fjor fikk 13.500 elever i Oslo-skolen noe som heter vedtak om særskilt norskopplæring.  Når vi vet at det bare er om lag 350 av Oslos litt over 7.000 skolestartere som ikke har gått i barnehagen, er det åpenbart at barnehagene har en stor jobb foran seg.

Høyre har foreslått at det må stilles krav til barnehagene om å jobbe mer systematisk med å lære 3-5 åringen norsk gjennom å ha en bedre plan for språkstimulerende aktiviteter og lek. Forslaget ble karikert og blankt avvist av venstresiden. Det viser at byrådet dessverre ikke setter hensynet til barna først.

Powered by Labrador CMS