Nei til islam, står det på banneret til Sian når de demonstrerer foran Stortinget. Foto: André Kjernsli

Deichman avlyser SIAN-møtet ved biblioteket på Majorstuen

Av hensyn til lånernes trygghet og generelle sikkerhet har Deichman avlyst organisasjonen SIANs planlagte årsmøte. Møtet skulle finne sted på Deichman Majorstuen torsdag 5. mars.

Publisert

Organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) fikk opprinnelig tillatelse til å leie lokaler på Deichman Majorstuen for å gjennomføre møtet utenom bibliotekets betjente åpningstid.

– Det planlagte møtet er ikke blitt annonsert av eller via Deichman, men er blitt dekket av avisen VårtOslo og har det siste døgnet vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet i sosiale medier, sier biblioteksjef Knut Skansen.

SIAN er en kontroversiell organisasjon som har kommet med en lang rekke anti-islamistiske utsagn. I november i fjor ble leder Lars Thorsendømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer.

Føler seg utrygge

Deichman mottatt sterke negative reaksjoner på at SIAN får leie bibliotekets lokaler. Mange av reaksjonene kommer fra lånere som oppgir at de vil føle seg utrygge i biblioteklokalene.

– Vi har et ansvar for at alle som bruker biblioteket skal kunne føle seg trygge her. Vi har kommet fram til at dette hensynet må veie tyngst, sier Skansen. Foto: Frank Michaelsen / Deichman

– Deichman har tatt en ny vurdering av sikkerheten og bibliotekdriften. De sikkerhetsmessige hensynene, både for lånerne og for SIAN tilsier at det ikke er forsvarlig å opprettholde møtet hos oss. Vi ser heller ikke at meråpent bibliotek på Majorstuen vil kunne ivareta lånernes behov på en forsvarlig måte. Møtet til SIAN kan derfor ikke holdes i våre lokaler, sier Skansen i en pressemelding.

Skal være trygt

Det planlagte møtet skulle holdes i meråpen tid, og biblioteket har vurdert risikoen for uønskede hendelser og følelsen av utrygghet for bibliotekets lånere som høy. For eksempel for eldre, ungdom, mennesker med minoritetsbakgrunn og barnefamilier. Deichman vurderer at disse ikke ønsker å benytte seg av biblioteket i tidsrommet SIAN har møte fordi det kan forventes uro og utrygge situasjoner.

– Vår prinsipielle holdning står fast: Alle organisasjoner skal likebehandles når det gjelder forespørsler om bruk av biblioteket, det gjelder uavhengig av om biblioteket deler organisasjonens verdigrunnlag, så lenge ytringer i bibliotekrommet er innenfor norsk lov.

Har ansvar for lånerne

Biblioteksjefen understreker at avgjørelsen om å avlyse møtet ikke har vært enkel.

– Uansett hva jeg eller andre Deichman-ansatte måtte mene om SIAN, skal biblioteket skal være en åpen arena for demokrati og fri meningsutveksling. Samtidig har vi et ansvar for at alle som bruker biblioteket, skal kunne føle seg trygge her. I denne situasjonen har vi kommet fram til at det siste hensynet må veie tyngst, sier Skansen.

Powered by Labrador CMS