Til tross for at store deler av samfunnet er nedstengt, må fortsatt noen av studentene ved OsloMet møte til fysisk eksamen i desember. Studentene mener det er uforsvarlig å utsette dem for smitte så tett opp mot jul.

OsloMet-studenter:- Dårlig gjort å utsette oss for smittefare. Universitetet må stanse alle eksamener med fysisk oppmøte

— Jeg forstår at studentene er bekymret, men noen eksamener er det ikke er faglig forsvarlig å gjennomføre hjemmefra, sier Sverre Molandsveen ved OsloMet.

Publisert

Studiestedene ved storbyuniversitetet holder fortsatt åpent, men alle studenter og lærere må gjennomføre e-læringskurs i smittevern før de møter opp. For å holde smitten nede, har OsloMet i tillegg bestemt seg for å stort sett kjøre digital undervisning resten av høstsemesteret. Det samme gjelder eksamen.

Allikevel må en rekke studenter fortsatt møte opp fysisk til eksamen i Silurveien i desember. Det mener flere av studentene er hensynsløst og feil.

Lønnsbonus til de ansatte

Totalt 49 studenter og åtte ansatte er bekreftet smittet av COVID-19 denne høsten ved storbyuniversitetet i perioden 10. august til idag.

Nylig bestemte rektor Curt Rice at alle ansatte ved universitetet skulle motta en desemberbonus på 10 000 kroner som et plaster på såret for de nye omstillingene og ekstraarbeidet som pandemien har ført med seg. Ansatte ved universitetet har blitt oppfordret og sponset økonomisk til å skifte til hjemmekontor.

For noen av studentene derimot, er det fortsatt fysisk oppmøte ved eksamen som gjelder.

Rektor Curt Rice ved OsloMet har besluttet å gi alle sine ansatte en saftig bonus i desember som takk for viljen til å omstille seg under korona.

Kan fortsatt arrangere skriftlig skoleeksamen

— Alle planlagte eksamener i høstsemesteret skal gjennomføres. Fakultetene skal nå revidere høstens eksamensplan slik at de aller fleste skriftlige skoleeksamener gjennomføres som skriftlig eller muntlig hjemmeeksamen, står det på OsloMet sine egne nettsider.

Inntil 200 personer skal allikevel kunne møte opp til eksamen i Silurveien i desember.

— Hvis en skriftlig skoleeksamen av helt spesielle årsaker ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamen, kan fakultetet unntaksvis arrangere skriftlig skoleeksamen dersom smittesituasjonen tillater det, sier OsloMet.

— Helsa kommer først

På nettstedet underskrift.no har noen studenter ved OsloMet opprettet en underskriftskampanje for å stanse eksamen som krever fysisk oppmøte.

De mener skolens begrunnelser for å avholde eksamen i Silurveien, slik som frykt for at studentene kan jukse på hjemmeeksamen, er for dårlig.

— Vi mener at folkehelsa må settes først, og at mistillit til studentene ikke kan være avgjørende faktor, skriver de.

— Studenter vil trosse reglene

De mener i tillegg avgjørelsen om å avholde fysisk eksamen er svært uansvarlig.

— De fleste studentene befinner seg i den aldersgruppen der smitteomfanget er definitivt størst. Smittsom fase inntreffer ca 2 dager før symptomene inntreffer, og man kan lett være smittebærer uten å vite om det.

— Det er sannsynlig at en betydelig prosentandel av studentene har symptomer. Det er svært lite ønskelig at flere skal måtte ha utsatt eksamen, når dette lett kan unngås ved å avholde hjemmeeksamen i stedet, skriver de og legger til at de mener flere studenter trolig vil trosse egne symptomer for å få tatt eksamen.

Mange studenter i Oslo bor på små studenthybler. Disse kan risikere å måtte isolere seg i svært enslige og trange omgivelser om de blir smittet av korona tett opp mot jula.

— Vi vet av erfaring at personer med milde symptomer har møtt opp på fysiske forelesninger. Det er derfor stor sannsynlighet for at studenter med milde symptomer trosser reglene og møter opp på eksamen, og dermed utgjør en fare for alle de andre studentene og deres nærkontakter.

— Kjipt å bli igjen alene på hybelen i jula

I en tid med store psykiske påkjenninger, er i tillegg potensielle isoleringer og karantene svært lite ønskelig, skriver de.

— Undersøkelser viser at en betydelig andel studenter sliter psykisk på bakgrunn av corona-restriksjoner. Eksamen er like før jul. Personer som har symptomer på covid-19, eller andre virusinfeksjoner med liknende symptomer, skal etter reglene være i karantene.

— Med den anslåtte inkubasjonstiden på 0-14 dager risikerer studentene å måtte sitte syke og alene på en hybel i jula. Å være alene på hybelen i jula vil oppleves helt forferdelig for mange.

— Forstår at studentene er bekymret

Totalt 211 personer har hittil signert underskriftskampanjen som ble opprettet for litt over en uke siden.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved storbyuniversitetet, Sverre Molandsveen, har forståelse for at studentene er bekymret for smitte.

— OsloMet deler studentenes bekymringer og universitetet har fra før redusert mengden fysisk undervisning og antall skoleeksamener, sier han.

— Vi må gjøre noen unntak

— På bakgrunn av økningen i antallet smittetilfeller den siste tiden og innstrammingene fra regjeringen og Oslo kommune, har vi besluttet å avlyse det aller meste av fysisk undervisning og skoleeksamener for å unngå at mange samles, forteller han og legger til at skolen er nødt til å gjøre visse unntak.

— Alle resterende skoleeksamener skal derfor gjøres om til hjemmeeksamen, med unntak av enkelteksamener som det ikke er faglig forsvarlig å gjennomføre hjemmefra. Studentene vil dermed i all hovedsak ha hjemmeeksamener, og det vil være svært få skoleeksamener i Silurveien resten av dette semesteret.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS