Slik ser arkitekter for seg at den nye aktivitetsparken på Løren kan bli seende ut.  Illustasjon: Arcasa arkitekter
Slik ser arkitekter for seg at den nye aktivitetsparken på Løren kan bli seende ut. Illustasjon: Arcasa arkitekter

Lokalpolitikerne i bydel Grünerløkka vil ha svømmehall i den nye aktivitetsparken på Løren

� Behovet for flere svømmehaller i byen er prekært, mener bydelspolitikerne i bydel Grünerløkka. Kulturbyråden mener derimot Oslo vest og syd står først i badekøen.

Publisert

Kultur- og idrettsbygg fikk rett før jul en bestilling på reguleringen av en ny flerbrukshall på Løren, i Lørenveien 64.

Under fjorårets siste møte i bydelsutvalget i Grünerløkka bydel behandlet lokalpolitikerne utbyggingsplanene. Samtlige lokalpolitikere stilte seg da positive til planene om en ny aktivitetspark og en flerbrukshall på tomta.

— Et skrikende behov for svømmehaller

I tillegg til å omfavne planene for den nye aktivitetsparken, kom Rødt med et tilleggsforslag. På bakgrunn av det partiet omtaler som en «skrikende mangel på svømmehaller i byen», foreslo Rødts representant, Ragnar Leine, at bydelsutvalget ber kommunen se på muligheten for å bygge en svømmehall i anlegget på Løren. Forslaget fikk tilslutning fra samtlige av partiene i bydelsutvalget.

— Etablering av svømmehall må tas inn i planleggingen av flerbrukshallen på Løren.
Behovet for svømmehaller er skrikende i Oslo, og verken nye Stovner bad eller et nytt
Tøyenbad bidrar til å dekke opp underskuddet i bydelen. Svømmehall er bare blitt
enda mer påkrevd nå som badeanlegget på Økern er blitt droppet av utbyggerne, heter det i vedtaket fra bydelsutvalget.

Tomt til 264 millioner

Tomta i Lørenveien ble vedtatt overtatt av kommunen fra Selvaag Bolig i mars 2017. Da sa bystyret ja til å bruke 264,7 millioner på kjøp av eiendommen.

Selve aktivitetsparken er tenkt utformet med flere arenaer for sport og urbane aktiviteter. I tillegg er det planlagt å bygge en flerbrukshall på området. Det finnes per i dag tre mulige skisser for hallen. Én hvor hallen bygges over bakken, én hvor den bygges delvis under bakken og én hvor hallen bygges helt under bakken. Det er i tilknytning til denne hallen lokalpolitikerne nå ønsker seg en svømmehall.

Dette er området i Økernveien 64 hvor den nye aktivitetsparken planlegges bygget. Illustrasjon: Pir II Oslo / Multiconsult
Dette er området i Økernveien 64 hvor den nye aktivitetsparken planlegges bygget. Illustrasjon: Pir II Oslo / Multiconsult

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, skyter ned bydelsutvalgets ønske om svømmehall på Løren.

– Jeg anser ikke svømmehall som aktuelt. Før jul vedtok vi idrettsbehovsplanen for de neste fire åra. Her ligger det inne store investeringer. Det er i Oslo vest og sør det er størst mangel på bassengflater, så de neste badene vi bygger bør nok ligge der, sier Hansen.

Bygger flere nye bad

Byråden peker på byens enorme behov for idrettsanlegg og sier at bad er en anleggstype AP/SV/MDG-byrådet prioriterer, siden det ikke er bygd noe folkebad i Oslo siden 1983.

Byråd Rina Mariann Hansen under svømmetur i Frognerbadet. Foto: Anders Høilund
Byråd Rina Mariann Hansen under svømmetur i Frognerbadet. Foto: Anders Høilund

– Derfor har vi pusset opp flere bad og utvidet åpningstidene. Vi bygger nytt Tøyenbad, nytt Manglerud bad og nytt Stovner bad. Det ligger også inne en forpliktelse for dem som skal bygge ut Økern om å legge inn et bad der.

Kultur- og idrettsbyråden sier hun skjønner ønsket om svømmehall, men tror det nye Tøyenbadet vil dekke behovet når det blir ferdig.

– Ettersom mangelen på anlegg er så stor, er vi avhengig av å holde tempoet oppe i byggingen, og fordele anleggene så rettferdig som vi får til, sier hun.

Powered by Labrador CMS