Bystyret i Oslo vedtok onsdag å bli en foregangsby når det gjelder forebygging av forurensning fra kunstgressbaner. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oslo blir foregangsby på å forhindre miljøforurensning fra kunstgressbaner

Oslo kommune må nå finne et alternativ til de små, sorte og forurensende gummiknottene som ligger rundt på byens kunstgressbaner.

Publisert

Små gummigranulatkuler som forsvinner fra kunstgressbaner er i ferd med å bli et stort miljøproblem. Til nå har det vært lite forskning rundt størrelsen på problemet her i byen. Onsdag vedtok bystyret et privat forslag fra Høyre-representantene Eirik Lae Solberg og Geir Kvarme som vil gjøre Oslo til en foregangsby på dette området.

— Har vi kontroll på miljøforurensningen fra slike anlegg, eller har vi et problem? I dagens samfunn, med stadig økende problemer knyttet til plastforurensning i havene, er det viktig å få en god oversikt. Derfor er det svært gledelig at bystyret sa ja til forslaget, sier forslagsstiller Kvarme.

Gir indre skader

I en rapport utarbeidet av Mepex Consult, på oppdrag fra Miljøverndirektoratet, var det overordnede målet er å finne effektive tiltak som kan redusere utslippene av mikroplast. Rapporten avdekket at gummigranulat kan være den nest største kilden til mikroplast på land, med hele 1500 tonn per år. Dette visste ikke myndighetene fra før.

Slik ser gummigranulatet ut. Over 100 tonn av dette stoffet ligger i en vanlig kunstgressbane. Foto: Anders Høilund

De små plastbitene i gummigranulaten flyr bort med vinden, fryser fast i isen og renner bort med vann. Hvor mye av dette som ender opp i ferskvann eller havet, vet man ikke. Dyr kan tro at plastbitene er mat, spise dem og få indre skader, fordøyelsesproblemer eller falsk metthetsfølelse. Forskere har funnet plastbiter i magen på fisk og fugler.

Kommunen må finne en god erstatning

Forslagsstillerne pekte i bystyreforslaget på betydningen av at Oslo tar en ledende rolle både når det gjelder å utrede forurensningen fra slike baner og for å finne erstatningsmaterialer for dagens gummigranulatkuler.

Geir Kvarme. Foto: Oslo Høyre

— Byrådet har allerede gjort en del arbeid med denne problematikken, men det er ikke noen grunn til at kommunen ikke skal være enda mer framoverlente her, mener Kvarme.

Som en del av den nye og mer offensive holdningen, bes byrådet kartlegge mengden mikrogranulat som brukes og som etterfylles på kommunale kunstgressbaner. Målet er å få en oversikt over svinnet og den potensielle miljøforurensningen.

I tillegg bes byrådet om å prøve ut flere alternative og miljøvennlige løsninger på kommunale kunstgressbaner, som alternativ til de miljøfiendtlige granulatkulene.

Uenighet om rapporteringskriterier

Til tross for en nærmest enstemmig oppslutning om forslaget i bystyret, ble det debatt rundt et av forslagets punkter. Punktet om at bystyret skal informeres om arbeidet i en separat årsmelding ble nedstemt av byrådspartiene.

— Byrådet rapporterer jevnlig til bystyret om en rekke saker, og jeg ser ikke noe behov for at det skal gjøres noe spesielt i denne saken, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Powered by Labrador CMS