Etter to år med pandemi måtte oslopolitiet i fjor hanskes med et normalt kriminalitetsår igjen.

Slik går det med kriminaliteten i byen, nå etter pandemien

Kriminalitetsstatistikken for 2022 er klar. Ungdomskriminaliteten overrasker. En type kriminalitet går voldsomt opp.

Publisert

I 2022 ble det totalt registrert 72 774 anmeldelser i Oslo politidistrikt. Dette var en økning på ti prosent fra 2021. Økningen var preget av at typisk storbykriminalitet i sentrumsområdene tiltok etter nedgang under koronapandemien.

– Vi så at anmeldelsene tok seg opp igjen, spesielt i Oslos sentrumsområder, etter at koronarestriksjonene ble opphevet. Særlig har det vært en økning i tyveri fra person, sier konstituert politimester Cecilie Lilaas-Skari.

Antall anmeldte tyverier fra personer økte 75 prosent fra året før. Dette er også høyere enn i de siste tre årene før pandemien. Anmeldte boliginnbrudd og ran har imidlertid holdt seg på et lavt nivå både gjennom pandemiårene og i 2022.

Skytingen 25. juni preget året

En alvorlig hendelse preget sommeren 2022 for mange i Oslo, og også politidistriktets arbeid i fjor. To mennesker ble drept og svært mange ble rammet av skyting under Pride-feiringen i Oslo sentrum 25.juni.

– Mange mennesker ble redde etter skytingen i Oslo 25. juni, og vi har satt inn store ressurser for å etterforske saken. Politiets viktigste oppgave er å skape trygghet i vårt distrikt, sier Lilaas-Skari.

Oslo 20220626. Visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari møter pressen søndag i forbindelse med skytingen mot flere utesteder natt til lørdag. To personer ble drept og 21 personer skadet under skytingen.
– Vi så at anmeldelsene tok seg opp igjen, spesielt i Oslos sentrumsområdene, etter at koronarestriksjonene ble opphevet, forteller konstituert politimester Cecilie Lilaas-Skari.

Flere anmeldt for vold

Anmeldt vold økte etter nedgang under pandemien Det samlede antallet anmeldte voldslovbrudd økte noe i 2022, etter nedgang under pandemien.

Økningen gjaldt også fysisk vold, men minst for de alvorligste formene, selv om det spesielt høsten 2022 var flere alvorlige skytehendelser på kort tid.

– Vi skal ikke ha skyting i Oslos gater og vi jobber aktivt for å stoppe det. Det er svært viktig for oss å oppklare alle slike saker, sier Lilaas-Skari.

Prioriterer kriminelle gjenger

Oslo politidistrikt har en pågående og koordinert innsats mot kriminelle gjenger og nettverk.

– Innsatsen er rettet mot å forebygge og avverge skyting og alvorlige voldshendelser. Dette arbeidet er svært høyt prioritert. Vi har også et tett og godt samarbeid med Oslo kommune, sier politimester Lilaas-Skari.

Ett drap mindre i fjor

Det ble til sammen registrert sju drap i Oslo politidistrikt i 2022, dette er ett færre enn året før. Tallet syv inkluderer de to drepte fra skytingen 25. juni.

Gjennom de siste ti årene har antallet drap i politidistrikter variert mellom 14 og rekordlave to i 2020. De aller fleste drap skjer der det er en etablert relasjon mellom de involverte.

Antallet anmeldte drapsforsøk gikk ned fra 37 i 2021 til 28 i 2022. Tallet for 2022 inkluderer imidlertid ikke de skadde etter skytingen 25. juni, da dette er registrert i kategorien terror.

Mindre ungdomskriminalitet

Ungdomskriminaliteten har ikke tatt seg opp igjen etter en betydelig nedgang under koronapandemien. I 2022 er det registrert færre anmeldelser med mistenkt i alderen 10-17 år.

– At det er en nedgang generelt i ungdomskriminaliteten er positivt. Oslopolitiet jobber aktivt sammen med våre tre kommuner for å forebygge kriminalitet blant barn og unge. Spesielt rettes arbeidet inn mot utsatte områder, utfordringer knyttet til rus, vold blant jevnaldrende og kriminalitetsforebygging på nett, sier Lilaas-Skari.

Færre seksuallovbrudd

Mens det i 2021 var en økning i antall anmeldte seksuallovbrudd, ser vi en nedgang i anmeldelser for denne typen lovbrudd i 2022. Antall anmeldelser ligger også noe under gjennomsnittet for de tre årene før pandemien.

Powered by Labrador CMS