Lan Marie Berg (MDG) har sittet som miljøbyråd i Oslo siden de rødgrønne vant byrådsmakt i 2015. Få måneder før hun høyst trolig havner på Stortinget behandler bystyret et nytt mistillitsforslag mot henne.

Frp fremmet mistillit: - Byråd Lan Marie Berg har ikke bystyrets tillit

I ettermiddag kom det varslede mistillitsforslaget fra Frp mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). — Mistilliten er begrunnet med et klart brudd på informasjonsplikten overfor bystyret, sier Camilla Wilhelmsen (Frp).

Publisert

— Det er utarbeidet en begrunnelse for mistillitsforslaget som skal behandles i neste uke. Og det overrekker jeg til ordføreren, sa Frps gruppeleder i bystyret, Camilla Wilhelmsen, da møtet startet i ettermiddag.

— Ja, da er det slik at dette forslaget vil formelt og reelt bli behandlet i neste bystyremøte, som er om en uke, sa ordfører Marianne Borgen (SV).

— Det er svært kritikkverdig

Det betyr at det først 16. juni er klart om miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) blir kastet eller sittende som byråd inn i sommerferien.

Grunnlaget Frp bruker for å fremme mistilliten er at Berg ikke tidsnok informerte bystyret om budsjettsprekken på over fem milliarder kroner i Oslos nye vannforsyning.

Frps gruppeleder i bystyret, Camilla Wilhelmsen.

— Bystyret fikk først informasjon 20. mai 2021, i forbindelse med byrådets fremleggelse av revidert budsjett. Holte Consulting sin eksterne kvalitetssikring av vann- og avløpsetatens reviderte kostnadskalkyle ble lagt frem samtidig.

— Det ble da meldt om behov for å øke kostnadsrammen med 5,16 milliarder kroner, sier Camilla Wilhelmsen.

— Det er svært kritikkverdig at det først til revidert budsjett kom informasjon om omfanget og alvorligheten av kostnadsoverskridelsen. Bystyret forutsetter å bli holdt løpende informert om viktige saker, påpeker Frps gruppeleder.

Erkjenner at bystyret kunne blitt informert tidligere

— Dersom det er sensitiv informasjon, kan bystyret informeres på en slik måte at informasjonen er unntatt offentlighet, mener Camilla Wilhelmsen.

I går gikk miljøbyråd Lan Marie Berg ut og erkjente at hun kunne ha informert bystyret om budsjettsprekken på over 5 milliarder kroner på et tidligere tidspunkt.

Men MDG-byråden kom ikke med noen form for beklagelse i finansutvalgets møte. Kun en erkjennelse av at det hadde vært mulig å informere bystyret tidligere.

— I lys av hvordan saken har utviklet seg, så ser jeg at det kunne vært klokt å be om at det hadde blitt innkalt til et lukket møte der jeg kunne ha gjort utvalgets medlemmer oppmerksomme på at denne saken var under arbeid, sa Lan Marie Berg under et møte i bystyrets finansutvalg tirsdag ettermiddag.

Rødt trolig på vippen i neste møte

Trolig er det Rødt som blir sittende på vippen dersom de borgerlige partiene stemmer for Frps mistillitsforslag. Byrådspartiene Ap, SV og MDG mangler tre stemmer på å ha flertall i bystyret.

For å felle en byråd kreves det rent flertall blant bystyrets 59 medlemmer.

Under møtet tirsdag ettermiddag sa Berg at det er ikke uvanlig at det oppstår utfordringer i store og små prosjekter, men at det var viktig å få saken grundig vurdert med ekstern kvalitetssikring.

— Da jeg mottok rapporten med vann- og avløpsetatens vurderinger den 17. februar, der etaten ber om at bystyret øker kostnadsrammen med mer enn 3 milliarder, var det åpenbart for meg at den beslutningen var riktig, sa Berg.

Men de opplysningene Lan Marie Berg nå legger frem er ikke nok for Frp, som altså krever at bystyret om en uke tar stilling til MDG-byrådens skjebne.

Forsmedelig nederlag å måtte gå

Praktisk sett har det ingen særlig betydning for Berg om hun må gå fra posten som miljø- og samferdselsbyråd i Oslo. Hun er MDGs førstekandidat på stortingslista i Oslo og havner etter alle solemerker på Stortinget etter høstens valg.

Men det er en ripe i lakken og et forsmedelig nederlag for både Berg, MDG og de to andre byrådspartiene SV og Ap dersom Frp får med seg bystyreflertallet på å felle miljøbyråden.

— Konsekvensen av at byråden tilbakeholdt informasjon til bystyret, er at bystyrets handlingsrom i saken er sterkt svekket. Neste store kontrakt må signeres denne sommeren for å holde Mattilsynets tidsramme. Bystyret har nå i realiteten kun et handlingsalternativ igjen; å godkjenne økt kostnadsramme, sier Camilla Wilhelmsen.

— Byråden har tilbakeholdt informasjon av høy alvorlighetsgrad fra bystyret, understreker Frps gruppeleder i bystyret.

Powered by Labrador CMS