Summerer man alle de ulike kostandssprekkene som er lagt på bordet, den siste kom før helgen, er prisen på Fornebubanen økt til 26,4 milliarder kroner.

På ny økt usikkerhet om sluttsummen for Fornebubanen. — Ingen av oss vet helt hva dette vil koste

90 prosent av arbeidet med Fornebubanen gjenstår, men allerede har kostnadene sprukket med nær åtte milliarder kroner. Og usikkerheten om sluttsummen ble ikke mindre da Fornebubanens direktør Irene Måsøval orienterte bystyrepolitikere.

Publisert

Det er lett å gå seg vill i alle tallene som svirrer rundt etter flere kostandssprekker i t-baneprosjektet fra Majorstua til Fornebu. Gjentatte ganger har nye kostnadssprekker blitt lagt på bordet.

Men la oss spole tilbake til begynnelsen. Da Fornebubanen ble vedtatt bygget i 2019 var prislappen 18,5 milliarder kroner.

— Dette foregår under bakken

Summerer man deretter alle de ulike kostandssprekkene som er lagt på bordet, den siste kom før helgen, har prisen på Fornebubanen økt til 26,4 milliarder kroner. Altså nær åtte milliarder kroner dyrere enn vedtatt.

Men etter dagens høring i bystyret er heller ikke dette beløpet sikkert. Fortsatt knyttes det mye usikkerhet til sluttsummen.

— Det er ingen av oss som vet helt med sikkerhet hva prosjektet kommer til å koste. Vi har 90 prosent av arbeidene igjen. Dette arbeidet foregår under bakken, og man vet ikke med full sikkerhet hvordan det ser ut, sier Fornebubanens direktør Irene Måsøval.

— Man tar «nålestikk» ned for å gjøre grunnundersøkelser. Slik at man får bekreftet eller avkreftet teorier på hva man har, og hvordan grunnen er, sier Fornebubanens direktør.

— Kan ikke si eksakt sluttsum

— Men man vet det ikke før man eksakt er der. Dette er variabler som gjør at vi ikke klarer å si med to streker under svaret helt eksakt hva dette kommer til å koste, sier Måsøval.

— Det finnes ikke et så stort prosjekt i Norge, som er bygget med tunnel og stasjoner på denne måten, sier direktør Irene Måsøval i Fornebubanen.

Bystyrets miljø- og samferdselsutvalg krevde onsdag ettermiddag å få alle fakta på bordet.

I høringen summerte Fornebubanens direktør hva som foreløpig er gått galt i t-baneprosjektet.

Det er blitt en ganske omfattende liste etter at altså kun rundt ti prosent av utbyggingen av Fornebubanen er ferdig:

  • Forskjøvet byggetid for flere arbeider
  • Økte kostnader for Fornebu stasjon og base
  • Økte kostnader for bygging av Flytårnet og Fornebuporten stasjoner
  • Lengre byggetid for Skøyen stasjon
  • Økte kostnader til prosjektering
  • Kompliserte grunnforhold
  • Markedsusikkerhet, og usikkerhet knyttet til reguleringsprosesser og grunnerverv

— Finnes ikke tilsvarende prosjekt i Norge

Da Måsøval var ferdig med sin redegjørelse, fikk hun spørsmål om de siste kostandssprekken som nå fører til at sluttsummen er oppe i 26,4 milliarder kroner.

— Det er ikke veldig mange tilsvarende prosjekter som Fornebubanen. Det finnes ikke et så stort prosjekt i Norge, som er bygget med tunnel og stasjoner på denne måten, sa Måsøval.

Hun viste til at det nærmeste man kommer lignende norske prosjekter er Lørenbanen. Dette er t-banestrekningen på 1,6 kilometer mellom mellom Sinsen stasjon og Økern stasjon, som ble åpnet i 2016.

Erfaringene og tallene fra denne utbyggingen er med i Fornebubanens beregninger og planlegging, påpekte Måsøval.

— Det er veldig ulik pris per meter bygget bane ulike steder i verden. Så det er ikke helt enkelt å finne noe som samsvarer fullt og helt med Fornebubanen. Vi går fra løpemeterpris-estimering til mer og mer detaljerte vurderinger. Og da får man bedre og bedre kontroll på kostnadene, sa direktøren.

— Mener usikkerhet er ivaretatt i nye rammer

Parallelt med byggestart for Fornebubanen kom først koronapandemien, som påvirket priser både på varer og tjenester. Nå er det Ukraina-krigen som skaper usikkerhet. Ingenting av dette lå til grunn da Fornebubanen ble vedtatt bygget i 2019.

— Det var vanskelig å forutse den prisstigningen som ville komme, sa Måsøval.

— Men kan vi nå tro på at de tallene vi har fått nå er den endelige sluttsummen? Og er det satt inn kostnadskontrollerende tiltak som gjør at prosjektet Fornebubanen ender der vi er nå? Eller er det også usikkert, spurte Camilla Wilhelmsen (Frp).

— Konsulentselskapet Dovre Group har gjort sine vurderinger og lagt inn store usikkerhetsavsetninger. Både knyttet til forventet tillegg, som de har økt betydelig med 1,7 milliarder kroner sammenlignet med det som ble satt av høsten 2018, og de har lagt på et betydelig beløp på P85 (P85 er vedtatt kostnadsramme eksklusiv lønns- og prisvekst, journ. anm.), svarte Irene Måsøval.

— Det betyr at Dovre mener usikkerheten skal være ivaretatt i de nye anbefalte rammene for prosjektet, la Fornebubanens direktør til.

Powered by Labrador CMS