Det er på høy tid at øvre del av Olav Vs gate blir gågate og at fotgjengerne får bedre plass i hele gata, sier Lan Marie Nguyen Berg. Foto: VårtOslo

– Det er trist å felle trær, men av og til nødvendig. For eksempel i Olav Vs gate, for å etablere en flott gågate

Det forrige byrådet la planene for gaten i en skuff. Jeg er stolt av at vi har tok dem opp igjen og prioriterer penger på å ruste opp gågatene våre i stedet for å kjempe for mer motorvei, slik de borgerlige gjør.

Publisert

De siste to dagene har de borgerlige partiene gjort stort nummer ut av at det hugges noen trær i Olav Vs gate, der Saga Kino og Chat Noir ligger. I dag er Fabian Stang ute og prater om «flatehogst i sentrum». I Venstre har nå både kulturminister Trine Skei Grande og nestleder Abid Raja rykket ut på Twitter. Det er jo lett å skjønne at man smører tjukt på når det er valgkamp, men dette begynner å bli parodisk.

Miljøpartiet De Grønne vil ha flere trær i byen. Derfor har vi gått inn for å plante hundre tusen nye trær, og derfor er trær og beplanting en viktig del av byrådets nye plan for sentrum. Men det betyr naturligvis ikke at vi er mot enhver hugging av trær i ethvert tilfelle.

Ville trolig ikke overleve

Det er trist å felle trær, men av og til er det nødvendig. For eksempel for å etablere en flott gågate som de borgerlige utsatte år etter år.

Så hvorfor ble trærne hugget? I Olav Vs gate har det siden 2011 vært planer om å endre øvre del av gaten til gågate. Rapporten «Tilstandsvurdering av trær i Olav Vs gate» fra 2011 utarbeidet av Cowi konkluderte med at den planlagte ombyggingen ville bli en stor påkjenning for trærne, at vekstforholdene trolig bli vesentlig svekket i anleggsperioden og at det var usikkert hvordan den nye situasjonen etter utbyggingen ville bli.

Særlig trærne på vestsiden var vurdert til å være i dårligere stand. De ville trolig ikke overlevd store inngrep i rotsonen.

Anleggsarbeiderne er i full gang med å sage ned de gamle trærne i gata. Foto: VårtOslo

Fotgjengerne får bedre plass

Bymiljøetaten har også vurdert at vekstforholdene og tilstanden til trærne tilsier at de gamle bør fjernes før vi etablerer en ny, flott trelinje på den ene siden. Og derfor hugges 14 trær – seks på østre side og åtte på vestre side – og det plantes tolv nye. I praksis blir det altså to færre trær, men de får til gjengjeld mye bedre forhold enn i dag.

Og det vi får er altså en flott oppgradering av gata. De aller fleste som bor i Oslo har et forhold til Olav Vs gate.

Jeg har vokst opp rett utenfor Oslo, og mange ganger tatt bussen til byen for å gå på Saga Kino. Vi vet også at gata er en enormt populær for fotgjengere. Nettopp derfor er det så trist at så mye av gata brukes som snuplass for biler.

Det er på høy tid at øvre del av Olav Vs gate blir gågate og at fotgjengerne får bedre plass i hele gata.

Optimale vekstforhold for nye trær

Det forrige byrådet la disse planene i en skuff. Jeg er stolt av at vi har tatt planene opp igjen og prioriterer penger på å ruste opp gågatene våre i stedet for å kjempe for mer motorvei, slik de borgerlige gjør. MDG er nemlig ikke et parti som bare lager planer for grønn politikk, vi er et parti som gjennomfører.

Resultatet tror jeg blir veldig fint. Det er bare å se på illustrasjonene på kommunens nettsider. Ved å samle trærne på den på østre siden av Olav Vs gate, får vi en åpen siktlinje fra Johanne Dybwads plass og ned mot fjorden.

Denne løsningen gir, ifølge våre fagfolk, optimale vekstforhold for de nye trærne med et rotvennlig forsterkningslag i selve gata. Slik sikrer vi at en av Oslos mest populære gater blir bedre både for fotgjengere og trær.

Powered by Labrador CMS