Stadig flere gatebilder i Oslo ser slik ut. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Her kommer de nye sykkelveiene i Oslo i 2020. Se oversikten

Byrådet vil, ifølge den nye byrådsplattformen, fremskynde gjennomføringen av Oslos sykkelplan.

Publisert

Veinettet blir stadig mer tilrettelagt for de på to hjul, hvor hen i byen man skulle ønske å tråkke. Flere sykkelveier kobles sammen til større, sammenhengende sykkelveinett.

Dette inspirerer stadig flere til å velge sykkelen som transportmiddel, ifølge avdelingsdirektør i bymiljøetaten, Heidi Tomten.

– Det er stadig flere som velger å sykle i Oslo, nettopp fordi sykkelveinettet vokser, sier Tomten til klimaoslo.no

Ring 2 populær sykkelstrekning

Avdelingsdirektøren forteller at responsen har vært spesielt god på store nøkkelstrekninger og sammenhengende traséer:

– Sykkeltellerne våre viser at Ring 2 er blitt en av de mest travle og populære strekningene i Oslo. Det setter vi pris på, ettersom vi langs denne strekningen også har bygget opphøyd sykkelfelt og etablert ventebokser i de store kryssene. Det er morsomt at gode løsninger gir gode resultater, sier hun.

I Åkebergveien vil den oppgraderte gaten med nye sykkelfelt og opphøyde gangfelt stå klart sommeren 2020. Foto: NCC

Mange flere skal sykle

Ifølge kommunens sykkelstrategi skal Oslos sykkelandel av totale reiser økes til 25 prosent innen 2025, fra dagens nivå på sju prosent. For å nå dette målet må sykkelveinettet oppgraderes, i umiddelbar nærhet til der mange mennesker bor, jobber og ferdes, skriver kommunen på klimaoslo.no

I løpet av 2019 har byens sykkelveinett vokst betraktelig. Det ble fullført 44 sykkelveiprosjekter, og Bymiljøetaten hadde ansvar for 36 av dem. Her fins en oppsummerende liste.

Om du vil se sykkelveiene i et kart, så fins de her. Du kan også hake av for fremtidige sykkelveier.

Plan for sykkelveinettet i Oslo. Her ser du dagens sykkelveier. Trykk på kartet for å forstørre det. Kart: Bymiljøetaten

To år på forskudd

Byrådet har i sin nye byrådsplattform formidlet at de vil fremskynde gjennomføringen av Oslos sykkelplan ved å bygge totalt 100 kilometer ny og oppgradert sykkelinfrastruktur innen utgangen av 2023. Dette er to år tidligere enn det som opprinnelig ble forespeilet i kommunens sykkelstrategi.

Dette vil føre til at 64 prosent av de bosatte i Oslo vil være innen 200 meter fra et sammenhengende sykkelveinett. Den langsiktige planen er å utbygge et veinett som gjør at dette tallet stiger til 84 prosent.

Planlagte sykkelprosjekter 2020

Kryss, passasjer:

Powered by Labrador CMS