Hummeren har en viktig jobb som renovasjonsarbeider i fjorden, men er sårbar for overfiske. Her viser Dag Reynolds fram en hummer fra Nesoddens fredningsområde

Et stort område hvor hummeren er fredet, kan bli vedtatt i Oslofjorden

Et forslag til et fredningsområde for hummer skal til vurdering i Fiskeridirektoratet. Hvis det får gjennomslag, vil det bli forbudt å sette hummerteiner innenfor Gressholmen og på strekningen fra Frognerkilen til Ormsund.

Publisert

I fjor sommer vedtok bystyret å få utredet muligheten for å lage et hummerfredningsområde innenfor Oslos område av fjorden. Bymiljøetaten fikk ansvaret for utredningen.

På Nesodden hadde allerede Marinreparatørene fått i stand et fredningsområde for hummer som viser seg å fungere utmerket. Derfor tok bymiljøetaten kontakt med Marinreparatørene for at de skulle lage et utkast til et lignende område i Oslo.

De er nå på det nærmeste ferdig og har levert et forslag til fredningsområde til bymiljøetaten. Først må forslaget behandles og vedtas politisk i Oslo, før det i siste instans er Fiskeridirektoratet som fastsetter fredningsområdet for hummer.

Ikke mange hummer igjen

— Hvis alt går som smurt, så kan vi har fredningsområdet klart før hummersesongen starter i oktober 2022, sier Terje Laskemoen. Han er leder for bymiljøetatens avdeling for natur og forurensning.

Fredningsområdet som er foreslått ligger innenfor den svarte linja. I følge forslaget vil det fortsatt vært tillatt å sette ut hummerteiner på de attraktive fiskeplassene vest for Bygdøy og sør for Ormsund.

Da Tjuvholmen ble anlagt, ble det plassert tau hvor blåskjell og sekkedyr kunne vokse og filtrere vannet under bygningene. Der ble det også laget gjemmeplasser for hummer.

— Da jeg dykket der på den tiden, var det veldig mye hummer å se. Hummeren fant ly, og den fant mat i døde blåskjell som falt ned på bunnen. Hummerens hemmelige plasser ble imidlertid avslørt, og hummerteinene dukket opp på Tjuvholmen. Nå består bunnen under Tjuvholmen av dødt materiale og mudder. Det er ikke mange hummer som er igjen, og de klarer ikke å spise opp åtslene fra blåskjelltauene, forteller marinbiolog Hartvig Christie i Norsk institutt for vannforskning.

Området er dødt eller døende. Det mangler en åtseleter for at økosystemet skal klare seg. Hummer er åtseleteren som er som skapt for slike miljøer.

Registrerte hummerteiner 9.-16. oktober i fjor. Fortsatt fiskes det mye etter hummer ved Tjuvholmen

Sårbar for overfiske

Hummeren er viktig for det biologiske mangfoldet i fjorden, men hummerbestanden er sårbar for overfiske. Dyrene blir ikke kjønnsmodne før de er seks-sju år gamle. De vokser sakte, og kan bli oppimot 50 år gamle. Hummerreservatet utenfor Nesoddtangen har vist seg å være effektivt.

Prøvefiske etter hummer har demonstrert at bestanden har økt betraktelig, og sammenlignet med et referanseområde utenfor Snarøya, er bestanden nå fem ganger så høy innenfor fredningsområdet. Etter hvert som bestanden øker, vil de spre seg utover, også utenfor fredningsområdet.

Fra venstre marinbiolog Hartvig Christie i Norsk institutt for vannforskning, Marinreparatørenes Lars Dalen og Terje Laskemoen fra bymiljøetaten

Foreslår stort fredningsområde

— For å finne den mest hensiktsmessige lokaliteten for fredningsområdet, delte vi opp Oslos område i fem soner. Vi undersøkte hvor hummerfisket foregikk i dag. Vi analyserte bunnforholdene, for hummeren liker ikke gjørmebunn, og vi tok hensyn til annet fiske og bruk av fjorden samt havneaktivitet og båttrafikk. Området må dessuten være lett å overvåke og ha enkle grenser, forklarte Marinreparatørenes leder Lars Dalen.

Dalen la fram kart som viste bunnforhold, kart som viste trafikken i indre Oslofjord og oversikter over kommersielt fiske.

Området som er foreslått, er på 8,8 km2. Dersom Fiskeridirektoratet går med på det, vil det bli et av de største i Norge.

Overingeniør Linda Lemmens hos Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) viser fram en hummer fra indre Oslofjord. Legg merke til rogna den bærer med seg. Hummeren blir kjønnsmoden først når den er fem til seks år gammel. Hunnen bærer rogna med seg under halen.

— Vi kan redde fjorden

Ved siden av arbeidet med å lage et friområde for hummer, arbeides det med å gjeninnføre tang og tare.

I Oslo kommunes ferske mulighetsstudie "Aktiv vannflate" står det at livet i den urbane fjæra og de urbane sjøområdene skal tas på alvor for å skape et bedre miljø. Målet er en re- og nyetablering av biologisk mangfold i fjorden i byen.

— Jeg er veldig fornøyd med å ha fått politikerne i byen med på å redde fjorden, sa Laskemoen.

Powered by Labrador CMS