Rallykjører Martin Schanche (på lasteplanet med sin feilparkerte bil) i heftig diskusjon med en politimann for å hindre borttauing. (NTB-foto: Lise Åserud) PARKERING

Nå kommer vårrengjøringen. Husk å flytte bilen

Hvert år taues det inn ca 3000 biler i forbindelse med vårrengjøringen.

Publisert

Bymiljøetaten oppfordrer alle bilister til å være spesielt oppmerksomme på skiltingen og flytte bilen i tide.

– Inntauing av biler er noe som forsinker rengjøringsarbeidet, og som i tillegg er kostbart for den som må hente bilen ut sin. Det er derfor veldig viktig at de som parkerer bilen sin langs kommunal vei, følger ekstra godt med nå og husker på å sjekke i gata for nye skilter minst en gang i døgnet, oppfordrer seksjonssjef for veidrift i Bymiljøetaten, Joakim Hjertum.

Planlagt feiing ligger på nett

Bymiljøetaten setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før rengjøringen. Det er disse skiltene folk må forholde seg til.

Planene legges også ut på nett, men disse listene er veiledende. Det kan skje endringer underveis, enten på grunn av været eller andre uforutsette hendelser. På nettsidene våre kan man søke opp og se hvilken dato kommunen har planlagt å feie de ulike gatene.

På grunn av at det fortsatt ligger en god del snø og is i ytre bydeler, starter bymiljøetaten opp i sentrum først. Oppstart for resten av byen blir ca 1. april, ifølge en pressemelding.

Enorme mengder grus skal vekk

En vinter med relativt mye snø og store temperatursvingninger har også i år resultert i mye grusing. Nærmere 30.000 tonn grus (vekten av 700 trikker) er strødd ut på veier og fortau i vinter, og sammen med veistøv og søppel skal det fjernes. Dette er likevel et stykke unna rekorden fra i fjor, som var på over 38.000 tonn.

Et stort antall maskiner vil være i sving: På det meste vil det gå åtte vårrengjøringslag med totalt 70 maskiner. Rengjøringen foregår hele døgnet.

Gang- og sykkelveier tas fortløpende når vårrengjøringsmaskinene er i området. Oppsop fra vei er definert som forurenset avfall og må behandles deretter. Grusen som sopes opp blir sendt til godkjente deponier, der den blir brukt som fyll- og dekkmasse.

Powered by Labrador CMS