FAU-leder Veslemøy Blokhus Langvik og elever ved Tøyen skole er svært godt fornøyd med at Kolstadgata forbi skolen tirsdag ettermiddag ble stengt for trafikk Foto: Christian Boger

Kolstadgata er blitt stengt foran Tøyen skole. - En stor dag for elevene, jubler FAU-lederen

I flere år har foreldre ved Tøyen skole kjempet for å få stengt deler av Kolstadgata for biltrafikk. Nå er stenging en realitet, og elevene får en tryggere hverdag.

Publisert

— Dette er en fantastisk dag for skolen og elevene. Endelig har vi fått stengt Kolstatadgata forbi skolen for trafikk. Dette vil gjøre skolehverdagen til våre små mye bedre, jubler leder av FAU-leder ved Tøyen skole, Veslemøy Blokhus Langvik.

Sammen med elever ved skolen ser hun med glede ut over de stengte delene av Kolstadgata tirsdag ettermiddag. Det er tydelig at stengingen betyr mye både for barn og voksne.

Starten på en ny skolehverdag

Samtidig som FAU-lederen gleder seg stort over stengingen, ser hun også andre ønsker komme nærmere. Det har lenge vært et uttalt ønske om å få utvidet den lille skolegården på Tøyen. Med vel 350 elever blir dagens skolegård i det minste laget.

Det er ikke lenger mulig å ta seg med bil fra Hagegata og inn i Kolstadgata. Foto: Christian Boger

— Ingen ting er klart enda, men slik jeg tolker politikerne her i dag er det nå klart for at vi kan få utvidet skolegården til også å inkludere Kolstadgata, smiler hun.

Det er usikkert når prosjektet med utvidet skolegård lar seg realisere, men FAU-lederen sier hun har et håp om at det kan bli en realitet om to til tre år. Tegninger hun allerede har sett av prosjektet betegner hun som veldig spennende.

— Midlertidige tiltak blir permanent

Selv om den store stengefesten fant sted tirsdag begynte omleggingen allerede lørdag, da 60-bussen ble flyttet bort fra gata, og gata stengt med midlertidige sperringer.

— Dette er et midlertidig tiltak mens bymiljøetaten regulerer området til en permanent løsning. Hensikten med prosjektet er å skape et trafikksikkert og trygt miljø i Kolstadgata ved fysisk å stenge gata for gjennomkjøring. Løsningen skal frigjøre arealer utenfor Tøyen skole som både kan brukes av elever i skoletiden og være en møteplass for lokalmiljøet, forteller prosjektleder Helle Ollendorff.

Slik ser bymiljøetaten for seg at Kolstadgata utenfor Tøyen skole kan bli seende ut når prosjektet står endelig ferdig. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Men når hele prosjektet ka stå ferdig, som også inkludere en utvidelse av skolegården, er usikkert.

— Det tar lang tid å gjennomføre et prosjekt av denne størrelsen. Kommunen jobber mot ferdigstillelse i 2022, bekrefter hun.

Vil bety mye for lokalmiljøet

— Dette er ikke bare en stor dag for barna ved Tøyen skole, men også for hele nærmiljøet. Vi har ikke mange gode møteplasser her på Tøyen. Det har denne delen av Kolstadgata nå all mulighet til å bli, mener Veslemøy Blokhus Langvik.

Hun ser for seg at gatestumpen, etter stengingen, nå kan bli en hyggelig møteplass ikke bare for elevene ved skolen, men også¨for folk fra hele Tøyen.

Tirsdag ettermiddag ble det holdt åpningsfest i Kolstadgata i regi av Gamle Oslo SV. Slike arrangementer håper en på det kan bli flere av i framtiden når den stengte gata blir en møteplass for nærmiljøet. Foto: Christian Boger

Når det gjelder FAU-lederens andre store prosjekt rundt skolen, Hagegate, har fortsatt lite skjedd. Til tross for at bystyret vinteren 2018 gikk inn for å plassere ut fotoboks i gata utenfor skolen, er disse enda ikke utplassert.

— Etter masse mas fra oss foreldre kom det plutselig opp et 30-skilt her for et par uker siden. Fotoboksene har vi ikke sett noe til, sukker hun lettere oppgitt.

Byrådet lover 15 nye hjertesoner

Under den offisielle stengingen tirsdag kunne representanter for byrådet komme med en liten budsjettlekkasje. Kommunebudsjettet for 2020 presenteres først 25.september, men på Tøyen kom en liten forsmak.

Med ordfører Marianne Bogen, gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvold og stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski demonstrerte Oslos SVs årmøte for stenging av Kolstadgata i fjor vår. Foto: Oslo SV

— Byrådet ønsker å utvide hjertesoneordningen med 15 nye skoler, slik at det blir 17 hjertesonerskoler totalt. Hvilke skoler dette  blir er foreløpig ikke klart, da skolene vil måtte søke om dette, forteller ordfører Marianne Borgen (SV).

Nettopp Marianne Borgen har en litt spesiell tilknytning til stengingen av Kolstadgata. Da Oslo SV holdt sitt årsmøte på Tøyen i mars 2018, avbrøt alle delegatene møtet for å sperre gaten utenfor Tøyen skole. I spissen for den korte, og trolig ikke helt reglementerte aksjonen, sto ordfører Marianne Borgen. Ett og et halvt år senere har SV og Borgen fått viljen sin.

Områdeløft Tøyen og Grønland inviterer nå lokale beboere til å komme med ideer til hvordan byrommet her skal brukes eller utformes. Interesserte kan kontakte programkontoret, ved Leo Rygnestad: leo.rygnestad@bgo.oslo.kommune.no

Powered by Labrador CMS