Aksel, Johanne og Katje (foran) ønsker seg en trygg skolevei. FAU-representantene Veslemøy Blokhus Langvik (fra venstre), Karl Natstad og gruppeleder for SV i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener innføringen av såkalte hjertesoner vil gi tryggere hverdag for skoleungene. Foto: Christian Boger

Foreldre krever stenging av gater etter at flere barn er påkjørt ved skoler i Gamle Oslo

Nylig ble en 5-åring påkjørt utenfor Vålerenga skole. Eleven kom heldigvis fra det med mindre skader. Også ved Gamlebyen skole har det nylig vært en lignende påkjørsel.

Publisert

Ved Tøyen skole går det nesten ikke en dag uten nestenulykker mellom elever på vei til skolen og bilene i Hagegata.

— Nok er nok, mener foreldre ved skolene i bydel Gamle Oslo. Nå krever de stenging av trafikkfarlige gater.

Dette er en hjertesone:

En «Hjertesone» er en bilfri sone rundt skolen. Barn som kjøres må slippes av på markerte stopp- og hentesteder utenfor denne sonen. Det skaper trygghet og inspirerer foreldre, elever og skoleledelsen til samarbeid. «Hjertesonene» skal først og fremst sikre trygge og attraktive skoleveier for barn.

Bak initiativet står Trygg Trafikk, Politiet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Miljøagentene, Syklistenes Landsforening, Helsedirektoratet og Statens vegvesen.

Kilde: Vegvesen.no

Etter en lengre tids resultatløs kamp for å få bedret trafikksikkerheten rundt skolene ønsker foreldrearbeidsutvalgene i bydelen å innføre bilfrie soner, såkalte "hjertesoner", rundt skolene i skoletiden.

Tre års kamp uten resultater i Hagegata

Venstre fikk med seg bystyret på at det bør være fotobokser i 30-sonen i Hagegata. Men fortsatt har ikke bymiljøetaten i Oslo kommune satt opp en eneste fotoboks. Foto: Arnsten Linstad

— Nesten daglig skjer det nestenulykker utenfor skolen her. Bilene overholder ikkke fartsgrensen i Hagegata, og skaper et veldig farlig miljø for ungene våre å bevege seg i. Nå har jeg vært med på å kjempe for tryggere skolevei i de tre årene jeg ha hatt barn her på skolen, forteller FAU-representant ,Veslemøy Blokhus Langvik, ved Tøyen skole til VårtOslo.

Mandag møttes hun, naboer og kolleger fra andre skoler i bydelen til folkemøte om innføringen av trafikkfrie hjertesoner rundt bydelens skoler. Hjertesoner er et initiativ fra Trygg Trafikk, politiet, Statens vegvesen og flere andre aktører.

— I den tiden jeg har vært engasjert i dette har jeg opplevd at lite eller ikke noe skjer når det gjelder våre ønsker om en tryggere skolevei. Nå håper jeg initiativet vårt for å få innført bilfrie soner vil bli tatt på alvor, sier Blokhus Langvik.

Utvidede skolegårder og stengte gater

Ved Gamlebyen skole har de i lengre tid vært i gang med å planlegge en bilfri sone ved å utrede en stenging av Egedes gate for trafikk. Denne stengingen vil utvide skolens skolegård. Samtidig vil trafikksituasjonen rundt skolen forbedres vesentlig. FAU-representant ved skolen, Karl Natstad, er ikke videre imponert over framdriften i arbeidet.

Ved Gamlebyen skole er arbeidet for å innføre bilfrie soner allerede startet. Foto: PaulVIF / Wikimedia Commons

— Det virker nesten som om bymiljøetaten i Oslo kommune motarbeider ønskene våre. Stengingen har nå vært utredet i lang tid, men fortsatt har vi ikke sett noen resultater, sier Natstad oppgitt.

Han innser at opprettelsen av bilfrie soner en en kompleks problemstilling, men håper nå utdanningsetaten og bymiljøetaten i samarbeid med andre aktører kan finne en løsning på trafikkproblemene.

— Vi håper opprettelsen av hjertesoner gjør det tryggere for ungene våre, sier han.

Også FAU ved Tøyen skole er inneforstått med at en eventuell stenging av gater rundt skolene er en vanskelig prosess.

— Det er ikke sikkert det er nødvendig å stenge alle gater hele døgnet. Det viktigste for oss er å få til en trafikkreduksjon i skoletiden. Så må andre vurdere om det er mulig å åpne for trafikk til tider hvor det ikke er elever ved skolene, understreker Blokhus Langvik.

Byrådet ønsker initiativet velkommen

Oslos rødgrønne byråd er kjent for kraftige restriksjoner i privatbilisme. Forslaget om å innføre hjertesoner ved skolene i bydel Gamle Oslo blir hilst velkommen av gruppeleder for SV og medlem av miljø- og sosialkomitéen, Sunniva Holmås Eidsvoll. Hun møtte selv de engasjerte foreldrene under folkemøtet mandag kveld.

Gruppeleder for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll. Foto: SV

— Innføringen av hjertesoner er noe byrådet støtter fullt ut. I budsjettet for 2018 la vi, med støtte fra Rødt, inn en merknad som sier at arbeidet med dette skal prioriteres av involverte etater, forteller hun.

Byrådet i Bergen har bilfrie soner rundt alle byens 77 skoler. Nå håper Holmås Eidsvoll at Oslo vil komme etter.

— Vi har som et mål å kunne innføre hjertesoner ved alle byens skoler. Så må de involverte etatene i tett samarbeid finne ut hvordan de ønsker å løse de utfordringer dette vil gi, sier SV-politikeren.

Powered by Labrador CMS