DEBATT

Stovner bad og Per-Trygve Hoff
Stovner bad er en av mange av kommunens prosjekter som er blitt dyrere enn planlagt.

— Gigantiske kostnadssprekker og forsinkelser er snart normalen i Oslo

— De mange kostnadsoverskridelsene viser at noe er fundamentalt galt med byrådets evne til å følge opp ansvaret som kommunens øverste ledelse, mener Per-Trygve Hoff i Høyre.

Publisert

Nylig skrev VårtOslo om en ny gigantisk kostnadssprekk. Stovner bad blir rundt en halv milliard, rundt 50 prosent dyrere enn budsjettert. Samtidig er datoen for ferdigstillelse usikker. For et snaut år siden fikk vi beskjed om at prisen på Manglerud bad blir femdoblet.

Stovner-sprekken nærmer seg nivået en tidligere Frp-byråd valgte å gå på i 2011, da kostnadene for Holmenkollbakken økte fra 1,2 til 1,8 milliarder kroner. Under dagens byråd får vi slike overskridelser nesten månedlig og presentert med et skuldertrekk eller et beklagende smil.

Sviktende styring

I vinter varslet byrådet nye milliardøkninger for byens store vannprosjekt og for Fornebubanen. Begge lå allerede himmelhøyt over opprinnelige budsjetter. Sviktende styring gjør at viktige tjenester blir forsinket forsinket, mens andre tilbud må skyves på eller skaleres ned.

De nye kostnadene blir direkte og indirekte veltet over på innbyggerne. Siste nyhet er at kommunens store satsing på karbonfangst på Klemetsrud ser ut til å sprenge alle budsjetter. Det kan bli riktig dyrt. Byrådet gikk god for prosjektet og siiter her med eierstyringen av Hafslund.

Noe er fundamentalt galt

Kommunerevisjonen har i flere rapporter kritisert kommunens planlegging, styring og oppfølging av store investeringsprosjekter. Ansvaret går helt til topps, forteller revisjonen. En miljøbyråd har også måttet gå.

Stovnersprekken skyldes flere ting, men planene for badet har blitt større etter bystyrets vedtak, forteller byråd Rina Mariann Hansen. Så forsøker ikke byrådet engang å styre etter bystyrets vedtak?

Vi må kunne forvente at byråden styrer etter rammer bystyret har vedtatt, og ikke kommer til bystyret i ettertid med forslag om tilgivelse for utvidelser som allerede er i gang. De mange kostnadsoverskridelsene viser at noe er fundamentalt galt med byrådets evne til å følge opp ansvaret som kommunens øverste ledelse.

De mange og vedvarende skrapene fra Kommunerevisjonen og Kontrollutvalget er alvorlige. I Kommunerevisjonens rapporter heter det blant annet:

Manglende kostnadskontroll

Kontrollutvalgets sak 4/2020. Oppfølging etter rapport om oppnåelse av resultatmål i investeringsprosjekter:

 • Det syntes som om styringsrammen blir satt for høyt i flertallet av prosjektene
 • Manglende prioriteringer mellom resultatmål

Kontrollutvalgets sak 31/2021. Kostnadskontroll i tidligfase i investeringsprosjekter:

 • Det stilles spørsmål ved om det for flertallet av prosjektene har vært god kontroll med kostnadene i tidligfasen
 • Kostnadsestimatene i de fleste prosjektene har steget betydelig fra konseptvalgutredning til budsjettvedtak
 • Alternative konsepter ble i liten grad vurdert, selv om kostnadsanslagene økte i prosjektenes tidligfase
 • Ansvarlig bestiller ble kjent med kostnadsendringene for sent til å påvirke prosjektet
 • Kontrollutvalgets sak 73/2022. Planlegging av anskaffelser:

 • Svakheter i prosesser bl.a. ved skriftliggjøring av vurderinger, gjennomføring av risikoanalyser og vurderinger av behov, markedet og ivaretakelse av kommunens mål
 • Eksempler på manglende tilrettelegging for konkurranse

Store kostnadsoverskridelser

Kontrollutvalgets sak 53/2022. Kostnadsoverskridelser i store og unike investeringsprosjekter:

 • Vurdering av Ny vannforsyning, Nye Jordal Amfi, Nye Deichmanske hovedbibliotek og Nytt Tøyenbad
 • Tidligere erfaringer ble ikke tilstrekkelig systematisk brukt til læring
 • Det ble i liten grad drøftet om virksomheten kunne gjort noe for å unngå eller redusere konsekvensen av uønskede hendelser
 • Samme person hadde rolle som overordnet bestiller og overordnet utfører i vannforsyningssaken
 • Det synes å ha vært for få personer med fagkompetanse fra store og komplekse anleggs- og sikkerhetsprosjekter i styringsgruppa i vannprosjektet
 • Kommunerevisjonen stilte spørsmål ved om den opprinnelige markedsrisikoen var vurdert i tilstrekkelig grad etter at tilbudene på den opprinnelig entreprisen var mottatt i vannprosjektet
 • Ber om gjennomgang

  Høyre har i forbindelse med disse sakene bedt om snarlig gjennomgang av kommunens investeringsregime. Finansbyråden lovte å gi oss dette i løpet av 2022, men en sak har pr dags dato ikke blitt lagt frem.

  I prosjektet ny vannforsyning hevder byrådet nå å ha kontroll. Samtidig informerer byrådet om en uvanlig høy prisstigning som kommer på toppen av andre budsjettsprekker.

  I et notat om ny vannforsyning i Oslo skriver MDG-byråd Sirin Hellvin Stav at prisveksten for prosjektet var på 10-15 prosent i perioden 2021 og 2022. Samlet lønns- og prisstigning i prosjektperioden er beregnet til ca 5,8-6,0 milliarder kr. Dette er en økning på hele 3,5-3,7 mrd. kr sammenlignet med tidligere avsetning til prisstigning i prosjektet.

Kommunen påvirker prisene

En sterk generell prisstigning i markedet er utenfor prosjektets kontroll, og årsaken til at bystyret før jul løftet ansvaret for slik prisstigning ut av kommunens store prosjekter. Men all kostnadsvekst i prosjektene er neppe utenfor kommunens kontroll.

En stor aktør i et begrenset marked - som Oslo kommune i det store nye vannprosjektet - påvirker prisene i prosjektet både i kraft av sin størrelse (prosjektet legger beslag på en betydelig andel spesialutstyr og kompetente ressurser) og i kraft av sin evne til å forhandle gode kontrakter.

Bystyrets beslutning må ikke bli en ny sovepute for byrådet. Langsiktig planlegging av kontrakter, dyktigere forhandlere og strammere kontroll med kostnader kan også begrense prisstigningen i store prosjekter.

Powered by Labrador CMS