Sylvi Listhaug bruker begrepet getto svært uetisk, mener skribenten.

– Det er svært uetisk av Sylvi Listhaug å bruke begrepet getto om Søndre Nordstrand

Mange av oss som bor i Søndre Nordstrand elsker å bo her. Bydelen har de aller beste forutsetningene. Derfor er det alvorlig når Frp nører opp under fordommer blant dem som ikke bor i denne mangfoldige oasen.

Publisert

Da Sylvi Listhaug atter en gang danderte gullkorset om egen hals og kuppet media i den stille uken før påskehøytiden, var det dessverre ikke for å gjøre «døren høy og porten vid». Hennes formål var å spre mistenksomhet og styrke motsetninger blant folk.

Det mest oppsiktsvekkende er ikke at hun nok en gang bidrar til stigmatisering av beboere i to av Oslos mest folkerike områder, nord og øst. Det er gammelt nytt som media lar henne feie gjennom spaltene med, og som sådan har det svært liten nyhetsverdi.

Nei, det mest oppsiktsvekkende er at Frp bestiller og bruker statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, der partiets definisjon av hvem som skal defineres som innvandrer i Norge ikke samsvarer med den definisjonen som SSB selv har brukt.

Hvorfor må Frp ty til bevisst faktafordreining og hvorfor velger du bevisst å bruke ordet getto når du omtaler store deler av boområdene i Oslo by? Hva er hensikten, Listhaug? Snakk om oss på en annen måte!

Vi bor her frivillig

Hva har rundt 38 000 mennesker fra 120 nasjoner som bor i bydel Søndre Nordstrand til felles som gjør at du betegner oss som en getto?

Er det noen andre enn Listhaug på stemmejakt som ser seg tjent med å bruke ordet getto om områder hvor folk lever i fred og fordragelighet med hverandre og attpåtil velger selv å bo helt frivillig?

Bydel Søndre Nordstrand er for øvrig Oslos eneste bydel som grenser både til marka og til Fjorden, og det skal godt gjøres å finne en eneste person som bor der som føler seg tvangsplassert bak høye murer. Snakk om oss på en annen måte, Listhaug. Det er ikke på denne måten du bidrar til at folk skal finne det attraktivt å bli boende eller flytte hit.

Nører opp under fordommer

Det er ikke første gang at Frp kjører på med statistikk de selv har bestilt fra SSB og bruker den for å nøre opp under fordommer mot innvandrerrike bydeler.

Sist var det Christian Tybring-Gjeddesom mente at bydeler med mange innvandrere ikke skulle bosette flyktninger. Til forskjell fra Tybring-Gjedde, kommer ikke Sylvi Listhaug med noen forslag til løsning for den segregerte byen.

Hun kommer kun med påstander om folks flytte- og bo- mønstre som i beste fall er basert på uvitenhet og i verste fall er en manipulering av fakta for å skape uro og nøre opp under fordommer.

Spekulativ bruk av statistikk

Frp har selv både bestilt statistikk fra SSB og hvem som skal defineres som innvandrere. I Frp sin bestilling er barn av første-, andre- og tredjegenerasjons innvandrere tatt med i statistikken, noe som selvsagt gir et mye høyere tall enn hvis kun første generasjon var tatt med.

SSBs definisjon av innvandrere er en annen og er som følger: Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Dette viser at FRP bruker egne definisjoner for å få frem et høyere tall enn det som ville komme frem med den allment aksepterte definisjonen av innvandrere. Dette er spekulativt og uholdbart. Det er også underlig at SSB tar på seg bestillingsoppdrag fra et parti som går på tvers av byråets egne definisjoner av innvandrere.

Hvordan utflyttingen er definert, sies ikke i artikkelen, hvor det påstås at etnisk norske flytter ut av bydeler med mange innvandrere. Vi må derfor bare regne med at definisjonen av de som flytter ut, samsvarer med definisjonen av Frps kategorisering av nordmenn, nemlig at man først regnes for å være norsk og ikke innvandrer fra og med fjerde generasjon i Norge.

Tallene viser ikke årsakssammenhengen

Tallene gir heller ikke nødvendigvis en klar årsakssammenheng mellom økt antall «innvandrere» og økt segregering i Oslo. Det tallene kan tyde på, er at andre og tredje generasjon blir boende i de områdene av byen hvor de er født og oppvokst. Ikke helt ulikt «etnisk norske» i Oslo. Det er antakeligvis få som er oppvokst på vestkanten som flytter til Oslo Øst. De som gjør det, ønsker ofte å flytte tilbake til den bydelen som de vokste opp i.

At noen familier med norsk bakgrunn velger å flytte vekk fra områder med høy grad av innvandring, er uheldig og det bør vi forsøke å finne tiltak for å unngå.

Men grunnen til at de flytter er ikke nødvendigvis antallet innvandrere, slik Listhaug mener. Det kan også vært at området har blitt nedprioritert politisk og økonomisk eller at omdømmet ødelegges grunnet gjentatt negativt fokus fra medier og politikere som Listhaug og Tybring- Gjedde. Oslos trange boligmarked er også en årsak som vi ønsker å finne tiltak for, slik Raymond Johansen er opptatt av.

Svak økonomi i Sør bidro til segregering

Da MDG, Arbeiderpartiet og SV overtok makten i Oslo, hadde Søndre Nordstrand et bydelsunderskudd på 75 millioner kroner. Bydelen var blitt nedprioritert over mange år. I fjor, tre år etter at de rødgrønne overtok makten, var overskuddet på 46 millioner kroner.

Underfinansieringen førte til at det i mange år ikke fantes penger til å ruste opp barnehagene, eller skolene. Barnehagene effektiviserte bort kvaliteten ved å omorganisere bort lederne i den enkelte barnehage og legge ned de beste, som Bertram barnehage, hvor sønnen min gikk. Ungdomsklubbene ble lagt ned, området forfalt og problemene økte. Omdømmet ble svekket og såkalte nordmenn valgte å flytte til steder der de trodde at barna ville få bedre tjenester.

Uetisk av Sylvi å bruke gettofisering

Begrepet gettofisering er neppe tilfeldig valgt av Sylvi. Begrepet har en lang historie, men under andre verdenskrig opprettet tyskerne gettoer i flere østeuropeiske byer, særlig i Polen. Her ble jøder i stort antall pakket sammen før de ble sendt videre til konsentrasjonsleirene. Det er svært uetisk å bruke et slikt begrep som har en så fryktelig historikk.

Mange av oss som bor i Søndre Nordstrand elsker å bo her. Bydelen har de aller beste forutsetningene når det gjelder beliggenhet, natur og boligområder. Det vi trenger er tiltak som fungerer og som får norske barnefamilier til å bli. Dette mener jeg at byrådet er godt i gang med å få til. Derfor er det så alvorlig at Frps eneste bidrag er å skape fordommer blant dem som ikke bor her og frustrasjon blant oss som er glade for å bo her i denne mangfoldige oasen.

Powered by Labrador CMS