Siste arbeider gjennomføres på Grefsenveien holdeplass før den på ny tas i bruk.

Veiarbeid i Sandakerveien etter påske. Enkeltsporet i Grefsenveien nå fjernet

Sporveien er så å si ferdige med trikkearbeidene i Grefsenveien. Etter påske begynner arbeidet med trikkeinfrastrukturen i Sandakerveien.

Publisert

Arbeidene med trikkeinfrastrukturen skjer mellom Vitaminveien på Storo og Åsengata på Torshov. De siste månedene er det blitt arbeidet i området ovenfor og nedenfor Grefsenveien holdeplass, men etter påske vil arbeidene flytte seg ned til Sandakerveien.

Noe arbeid gjenstår fortsatt i Grefsenveien: utskifting av kontaktledningsmaster, asfaltering og merking.

Sandaker senter holdeplass erstattes av en midlertidig holdeplass fra 20. april.

Grefsenveien holdeplass åpen

Enkeltsporet for trikken i Grefsenveien er nå fjernet og trikken vil kjøre som normalt dobbeltspor på hele trikkestrekningen nedenfor Storokrysset.

Grefsenveien holdeplass tas fra i går på ny i bruk. Den midlertidige holdeplassen ved Nordpolen avvikles.

Enkeltsporet for trikken ble fjernet i Grefsenveien i går.

Buss for trikk

Fra tirsdag 20. april vil trikken kjøre på enkeltspor i Sandakerveien, forbi Sandaker senter. Det er planlagt at dette vil skje frem til høsten 2021, ifølge en pressemelding fra Sporveien.

En midlertidig holdeplass tas i bruk som erstatning for Sandaker senter holdeplass, med plattform utenfor Sandaker senter og i Vogts gate.

Grefsenveien nedre-prosjektet er som helhet planlagt ferdigstilt i desember 2021.

Her foregår arbeidene fra etter påske.
Powered by Labrador CMS