DEBATT

Tilsynsutvalget vurderer Paulus som et godt sykehjem stort sett, uten at vi lar denne vurderinga være en sovepute som forhindrer oss fra å ta opp ubehagelige og forferdelige hendelser, sier Gro Standnes.

– Beboerne ved Paulus sykehjem lever ikke til vanlig under skandaløse og tragiske forhold

Tilsynsutvalget vurderer Paulus som et godt sykehjem stort sett, uten at vi lar denne vurderinga være en sovepute som forhindrer oss fra å ta opp ubehagelige og forferdelige hendelser når de skjer.

Publisert

Oppslaget i VårtOslo nylig, om forhold ved Paulus sykehjem og tilsynsutvalgets rapportering, åpner for fortolkninger og konklusjoner som er misvisende og feilaktige, om den generelle standarden ved Paulus sykehjem.

Vi ønsker å gi et mer sannferdig og korrekt bilde av Paulus sykehjem og tilsynsutvalgets arbeid enn oppslaget i VårtOslo kan invitere til.

Oppslaget henviser til rapporten fra tilsynet ved Paulus sykehjem 16. desember i fjor, med en påfølgende oversikt over de alvorlige avvikene fra juni 2022, som tilsynsutvalget har tatt utgangspunkt i.

Det er nettopp dette redaksjonelle grepet som kan gi inntrykk av at beboerne til vanlig lever under skandaløse og tragiske forhold ved Paulus, noe som ikke er tilfelle i det hele tatt.

Absolutt kritikkverdig

At beboere på sykehjem utsettes for forferdelige opplevelser, er oppsiktsvekkende og absolutt kritikkverdig. Tragiske enkelthendelser fortjener offentlighetens oppmerksomhet, og tilsynsutvalget har plikt til å finne ut om sykehjemsledelsen har satt inn tiltak for å forhindre gjentakelser.

Dette aksepterer ledelsen og avdelingslederne ved Paulus fullt ut. De viser uforbeholden forståelse for at tilsynsutvalget må legge svært ubehagelige forhold fram, og de gir oss all informasjon vi ber om.

I tilsynsutvalgets møte ved Paulus sykehjem 16. desember orienterte alle avdelingssykepleierne og ledelsen grundig om tiltak de hadde iverksatt i tilknytning til avvikene, og tilsynsutvalget kunne etter møtet konkludere med at «Vi tar de grundige redegjørelsene til etterretning».

Dreier seg om enkelthendelser

Dette betyr at vi tror på at tiltakene de har beskrevet vil virke, men det betyr på ingen måte at vi ikke ved våre tilsyn vil fortsette å undersøke om slike ting skjer. Det fine er at også ledelse og ansatte ved Paulus i praksis viser at slik må det være.

Det er svært positivt at personalet rapporterer om kritikkverdige forhold – og ledelsen ved Paulus har arbeidet for at det skal være en kultur for avviksrapportering. Men virkeligheten ved sykehjemmet er en annen enn det en kan få inntrykk av hvis bare avviksmeldingene legges til grunn. For generelt sett er de faktiske forholdene helt annerledes.

Tilsynsutvalget har i de åtte årene vi har vært i gang, mottatt tre henvendelser med alvorlige klager fra pårørende. Verken i disse klagene eller i samtaler med beboerne har vi fått klager på såpass alvorlige forhold som de som framkommer i avviksmeldingene – et tegn på at det er enkelthendelser avviksmeldingene dreier seg om.

Ingen sovepute

Enkelthendelser som aldri skulle skjedd, og som heldigvis ikke inntreffer gjennomgående. Svært mange av både beboere og pårørende vi har vært i kontakt med gjennom årene har fortalt oss at de liker seg på Paulus. Også det fortjener offentlighetens lys.

Tilsynsutvalget rapporterer derfor om både negative og positive forhold. Vi beklager at det bare er de negative forholdene som stort sett vekker medienes interesse.

Tilsynsutvalget vurderer Paulus som et godt sykehjem stort sett, uten at vi lar denne vurderinga være en sovepute som forhindrer oss fra å ta opp ubehagelige og forferdelige hendelser når de skjer.

Powered by Labrador CMS