På mandag vil Utdanningsetaten teste ut alternative former for vurderinger i ungdoms- og videregående skoler. Elevorganisasjonen i Oslo støtter denne nye prøveordningen, mens Oslo Høyre mener det er feil å bruke elevene som prøvekaniner.

Osloskolene skal prøve alternative vurderingsformer: Elevorganisasjonen jubler, men Oslo Høyre er skeptisk

Byrådet vil kaste den tradisjonelle eksamensformen og prøve ut alternative måter å vurdere elever i ungdoms- og videregående skoler. — Vi må finne løsninger som er med på å redusere prestasjonspresset, sier Hannah Skare Myklebust i Elevorganisasjonen i Oslo. — Vi må ikke gjøre elevene til forsøkskaniner, mener Mehmet Kaan Inan (H).

Publisert

På mandag presenterer Utdanningsetaten en prøveordning for alternative vurderingsformer for elever i ungdoms- og videregående skoler. De nye underveisvurderingene skal stå i kontrast til dagens eksamensform.

Utdanningsetaten har fått dette oppdraget fra byrådet. Prøveordningen inkluderer blant annet mappevurdering, langtidsoppgaver, eksamen i praktisk-estetiske fag, forsøk på todelt eksamen og forsøk med tverrfaglig eksamen, som alternative vurderingsformer som skal testes.

Skoler som har lyst til å delta i utprøvingen, skal etter planen inviteres til det neste vår.

Gjennomgang av vurderingspraksisen

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

— Byrådet har lenge ønsket at utprøving av alternative former for underveisvurdering skal gjøres i et større omfang. Etter at utprøvingen er gjennomført, er målet å bruke erfaringene til å iverksette forsøk. Vi ønsker også at alternativer til dagens eksamen skal prøves ut og kommer til å søke staten om å få iverksette forsøk, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, til Utdanningsnytt.

Hannah Skare Myklebust, leder i Elevorganisasjonen i Oslo, stiller seg svært positiv til den nye vurderingsformen. Hun sier det er viktig at det skjer en gjennomgang av vurderingspraksisen i osloskolen, som skal tilpasse vurderinger til elevenes behov, og følge verdiene til Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

— Vi må finne løsninger som er med på å redusere prestasjonspresset og å skape vurderinger som følger LK20s verdier om medvirkning, dypdelæring og vurdering for læring, sier Skare Myklebust.

Skal gi mer helhetlig vurdering

Hun peker ut mappevurering som et spesielt godt tiltak, der eleven blir vurdert ut ifra en samling av arbeid som er utarbeidet i løpet av utdanningsløpet, i motsetning til en enkelt eksamen.

Leder i Elevorganisasjonen i Oslo, Hannah Skare Myklebust, er svært fornøyd med prøving av nye vurderingsformer i skolen.

— Vi er glade for at Utdanningsetaten vurderer å prøve ut mappemetoden, som gir en helhetlig vurdering av elevens arbeid, fremskritt og faglige prestasjoner, med fokus på elevmedvirkning og kritisk tenkning, forklarer Skare Myklebust.

Elevorganisasjonens leder påpeker at dagens eksamenspraksis ikke reflekterer LK20s verdier godt nok, og mener mappevurdering kan være et bedre alternativ for ungdomsskolen og videregående opplæring.

— Må være forskningsbasert

Mehmet Kaan Inan (H) sitter i kultur- og utdanningsutvalget til Oslo bystyre, og er sterkt imot vurderingsformen. Han mener ordningen blendes av partipolitikk.

Mehmet Kaan Inan (H) sitter i kultur- og utdanningsutvalget til Oslo bystyre, og er ikke like begeistret for den alternative vurderingsformen.

— Vi er opptatt av alle gode tiltak som gjør at elevene våre i Oslo lærer mer. Vi er ikke imot å forsøke nye vurderingsformer, men de nye formene må være forskningsbasert. Tiltakene kan ikke være laget på et lukket møte på kontorene til SV eller Ap, sier han.

— Vi må være forsiktige med å ikke gjøre elevene til forsøkskaniner. Det viktigste er at elevene lærer det de skal, og vi mener det haster mer at flere elever fullfører skolen og blir bedre i lesing, skriving og regning.

Powered by Labrador CMS