DEBATT

Slik ser de to arkitektene for seg Søndre gate etter en solid oppgradering. De vil ikke stenge absolutt all biltrafikk, men regulere til gatetun.

– Tiden er overmoden for oppgradering av Markveien og Søndre gate

Byrådet har i sin plattform lovet å starte oppgradering av Markveien, og det ville vært en stor tapt mulighet å ikke samtidig inkludere sidegaten Søndre gate. Her vil området garantert bli fylt opp med folk og liv!

Publisert

Nylig har Geir Rognlien Elgvin i NSW Arkitektur og Christine Grape i Grape arkitekter tatt til orde for å oppgradere Søndre gate på Grünerløkka til et gatetun hvor det blir bedre plass til både gående, uteservering og sitteplasser mot elven.

Vi i Miljøpartiet De Grønne på Grünerløkka mener det blir avgjørende å inkludere Søndre gate når den lovede oppgraderingen av Markveien settes i gang. Vi vil oppfordre byrådet til å prioritere dette når de nå skal utvide bilfritt byliv til også utenfor Ring 1.

Søndre gate er nemlig sammen med Markveien et perfekt sted å starte. Her finnes allerede aktørene som skaper byliv, og det bor massevis av mennesker her. Men arealet mellom husene trenger desperat en omdisponering for at det livet skal få blomstre.

Fortau, benker og sykkelfelt

Bymiljøetatens Konseptvalgutredning Grünerløkka tok for seg framtidens trafikkmønster. I planen kom det fram at arealet i gatene i stor grad fremdeles var forbeholdt biler. Planen foreslo å omdisponere mye av arealet, fra 56,7 prosent forbeholdt kjørefelt og parkering til 22,5 prosent i framtiden.

Det nyvunnede arealet skulle brukes til bredere fortau, mer grønt, flere benker og bedre sykkelfelt.

Markveien har allerede i lang tid mer eller mindre blitt overtatt av gående og syklende, men den fysiske infrastrukturen har ikke hengt med i svingene. Fremdeles er mesteparten av arealet bilvei, og gående må trenge seg sammen på fortau som er alt for smale.

Her kan det bli liv

I Søndre gate ligger Kaffebrenneriet, Le Benjamin, Christiania Minigolf Club og flere andre klare for å skape mer byliv. Det er allerede lite biltrafikk her, og gata ligger sørvendt og solfylt med Akerselva som nærmeste nabo.

Men det er kun smale uteserveringer som gir innbyggere mulighet til å hygge seg. Her vil garantert benker, sittegrupper eller for den saks skyld utekontorer umiddelbart blitt fylt opp med folk og liv!

Slik ser Søndre gate på Grünerløkka ut i dag.

Tiden er overmoden

Byrådet har i sin plattform lovet å starte oppgradering av Markveien, og det ville vært en stor tapt mulighet å ikke samtidig inkludere sidegaten Søndre gate. Vi i Grünerløkka MDG er utålmodige på vegne av beboere, næringsdrivende og besøkende.

Tiden er overmoden for å bestille et forprosjekt om hvordan disse gatene kan oppgraderes. Og ikke minst blir det avgjørende at beboere, næringsdrivende og lokalpolitikere involveres i hvordan den konkrete utformingen skal bli, så vi får mest mulig ut av det utrolig begrensede arealet vi har mellom husene her på Grünerløkka.

Powered by Labrador CMS