DEBATT

På denne tomta i Schweigaards gate ønsker Bane Nor Eiendom å bygge et åtte etasjers nærings- og boligkompleks.

– Gode bomiljøer skal ikke være forbeholdt rike nabolag. Også folk på Grønland og i Gamlebyen trenger grønne lunger og gode møteplasser

Er det slik at private hager til store villaer har forrang over offentlige grøntområder som alle kan benytte seg av? Er ikke bokvalitet nødvendig i svært fortettede områder som Gamle Oslo?

Publisert

Det er rift om å utvikle tomtearealene på Grønland. Landbrukskvartalet er ingen unntak. Prosjektet føyer seg i en lang rekke av andre byggeprosjekter rundt Grønland og Gamlebyen hvor hensikten er å bygge mest mulig for mest mulig fortjeneste. Dette på bekostning av gode bokvaliteter og nærmiljøets behov.

Byrådet bestående av Arbeiderpartiet, SV og MDG anbefaler utbygginga av prosjektet, som blant annet inkluderer et 14 etasjes bygg på nesten 60 meter i høyden og fortetting både på bakkeplan og i høyden.

Naboene blir ikke hørt

Naboer og nabolagsorganisasjoner, som Klosterengas venner og Gamlebyen beboerforening, har uttalt seg kritisk til prosjektet og forsøkt å få sine ønsker hørt: Lavere høyder, mer luft og lys mellom byggene, offentlig tilgjengelige byrom, bevaring av den lille plassen foran Landbrukets hus, men forgjeves.

Høyere, tettere og uten forankring i lokale behov er blitt mantraet for byutviklingen i et arbeiderklassestrøk som Grønland. Det tas ikke hensyn til særpreget et slikt nabolag har, med lave bygårder, kvartalsbebyggelse og gammel industri.

Lite rom for naboenes behov

På omtrent motsatt side av gata fra Landbrukskvartalet ligger den såkalte «busstomta» i Schweigaards gate 41 - 53. Her har naboene gått sammen og foreslått park og åpning av Hovinbekken, et alternativ som ville gitt et etterlengtet grøntområde i Schweigaards gate, noe også plan- og bygningsetaten anbefaler.

Schweigaards gate 51 og busstomta der Bane Nor vil bygge sitt nye nærings- og boligbygg, mens nærområdet ønsker nabolagspark.

Bane Nor Eiendom har foreslått et sju etasjers bygg til kontor og forretning som vil fylle hele tomta og som gir lite rom for naboenes behov.

Hvorfor ikke på østkanten

Dette står i kontrast til utviklingen i andre deler av byen. I mer velstående nabolag ble det hastevedtatt byggeforbud. Argumentet har nettopp vært å ta vare på gode nabolag og bokvaliteter. Man kan vel spørre seg hvorfor ikke dette skjer på østkanten?

Er det slik at private hager til store villaer har forrang over offentlige grøntområder som alle kan benytte seg av? Er ikke bokvalitet nødvendig i svært fortettede områder som Gamle Oslo?

Grønland og i Gamlebyen har høy andel trangboddhet og barnefattigdom, beboerne trenger grønne lunger og gode møteplasser i nabolaget sitt. Grådige utbyggeres profitt-maksimering trumfer likevel nærmiljøets behov.

Vi trenger en byutvikling med sosial profil og som tar innbyggerne på alvor. Gode bomiljøer skal ikke være kun forbeholdt rike nabolag. Beboernes behov skal også legges til grunn for byutviklingen på østkanten.

Powered by Labrador CMS