DEBATT

I Grensesvingen 7-9 og Grenseveien 97 på Helsfyr /Ensjø ønsker utbyggerne å bygge høyt.

– Vi er overrasket over at MDG ikke har lært av tidligere feil og igjen gir etter press fra private utbyggere på Helsfyr

Utbyggerne i sin evige jakt etter mer profitt ønsker å bygge høyest og tettest mulig. I praksis betyr dette at folk må bo trangt og med mindre tilgang til grønne områder for at noen få skal tjene seg rike.

Publisert

Den 7. mai behandla bydelsutvalget i Gamle Oslo reguleringsplanen for nye boliger på Helsfyr. Utbyggerne ønsket som vanlig å bygge høyere og tettere enn det plan- og bygningsetaten hadde anbefalt. Forslaget fra utbyggeren gikk også imot det naboene ønsket seg. De ønsket lavere bebyggelse, ifølge innspillene.

Rødt, Arbeiderpartiet og SV stemte for forslaget til plan og bygg, som er i tråd med bystyrets overordnende plan for området. I tillegg ønsket Rødt og Arbeiderpartiet at bygget, som var planlagt midt i fellesområdet, skulle ned fra seks til én etasje og kun være forbeholdt barnehagen som er planlagt i området.

En koalisjon bestående av MDG, Venstre, Høyre og FrP ga derimot etter for presset fra utbyggerne og fremmet et felles forslag som gikk imot anbefalingene til plan- og bygningsetaten og uttalelsene til naboene. Deres forslag ble vedtatt med et knapt flertall.

En fortetting på folks premisser

Rødt er i utgangspunktet positiv til fortetting rundt knutepunkter. Dette gagner miljøet og gjør det lettere å prioritere kollektivt framfor bil. Likevel ønsker vi at denne fortettingen skal være bærekraftig og på premissene til folk, ikke utbyggere.

Vi mener også at Oslo øst allerede har tatt en stor del av fortettingsbyrden og at dette går imot livskvaliteten til innbyggerne i byen. Den delte byen manifesterer seg også i tilgang til grønt, sol og ren luft.

Bygger høyest og tettest mulig

Bydel Gamle Oslo er en bydel i sterk vekst. Bydelen kommer til å være den mest folkerike bydelen innen 2023. Vi skal være en bydel for alle og med plass til folk i ulike livsfaser. Men veksten legger også et stort press på et allerede begrenset areal.

Utbyggerne i sin evige jakt etter mer profitt ønsker å bygge høyest og tettest mulig. I praksis betyr dette at folk må bo trangt og med mindre tilgang til grønne områder for at noen få skal tjene seg rike.

Bydel Gamle Oslo opplever allerede et stort press fra utbyggere som ikke tar hensyn til lokalmiljøet og deres behov. På Ensjø har vi sett hvordan utbyggerne har stukket av med full pott uten å realisere parkdragene de hadde lovet.

På Vålerenga har vi vært vitne til hvordan OBOS lar Sotakiosken forfalle for å få realisert sitt boligprosjekt. Pengene rår og kommer foran behovet til folket. Dette mener vi er et demokratisk problem.

Betongsosialisme i vest, betongkapitalisme i øst

Vi er overrasket over at MDG ikke har lært av tidligere feil og igjen gir etter press fra private utbyggere og imot interessene til naboene rundt Helsfyr/Ensjø. De grønne stemte ironisk nok for grått, tett og trangt.

Vi er også skuffet over hvordan Venstre, Høyre og FrP diskriminerer naboene i Oslo øst. Mens de står på barrikadene når mindre inngripende boligprosjekter i Oslo vest foreslås, stemte de med glede for høyere og tettere på Helsfyr.

Venstre glemte til og med sin «parkagrense» og stemte imot forslaget til Rødt om flere grønne lunger i området. De er imot det de selv kaller for betongsosialisme i vest, men jobber aktivt for betongkapitalisme i øst.

Markedet straffer de svake

Vi kjøper heller ikke argumentet om at flere etasjer vil gi tilgang til rimeligere boliger. Dette er et argument utbyggerne har brukt for å få politikerne til å gi etter deres krav.

I praksis har vi vært vitne til at markedet har vært totalt uegnet til å gi rimelige boliger til folket. Verst er det for ressurssvake som ser seg nødt til å flytte ut av bydelen da de ikke har råd til dyre leiligheter.

Rødt Gamle Oslo fremmet derfor forslag om at 15 prosent av boligene skal være forbeholdt et boligsosialt initiativ. Vi er glade for at dette ble enstemmig vedtatt. Vi mener at løsningen til boligkrisa ligger i en tredje boligsektor, ikke ukontrollert fortetting.

Slå ring om østkanten

Dersom bystyret vedtar prosjektet slik det står nå, vil dette skape presedens for lignende prosjekter i området. Plan og bygg har allerede uttrykt sin bekymring over mangel på grønne områder rundt prosjektet. Naboene på Ensjø mangler fortsatt parkdragene og det bygges stadig tettere og høyere i bydelen.

Det svekker også lokaldemokratiet at enkelte partier ikke tar innspillene til naboene på alvor. Vi trenger å stå sammen med naboene og for en bærekraftig byutvikling i Gamle Oslo.

Powered by Labrador CMS