Spesialenheten henlegger flere saker om seksuell omgang ved Politihøgskolen

Spesialenheten har henlagt flere saker om seksuell omgang mellom veiledere og studenter på Politihøgskolen og slår fast at intet straffbart forhold er bevist.

Publisert

I tillegg har det tirsdag kommet avgjørelse i en sak der «etterforskningsresultatet viste at en veileder og student hadde kysset og tatt hverandre på lårene, men ikke hatt seksuell omgang». Den saken er også henlagt da intet straffbart forhold anses bevist.

I tre andre saker har etterforskningen ifølge Spesialenheten for politisaker vist at det hadde vært seksuell omgang mellom veileder og student. Spesialenheten fant det klart at veilederne ikke hadde misbrukt sine stillinger, eller utnyttet avhengighetsforhold eller tillitsforhold, heter det i avgjørelsene.

– Jevnbyrdig forhold

– Begge parter var aktive deltakere og initiativtakere til den seksuelle omgangen. Studenten var ikke sårbar, og det var jevnbyrdighet i alder. Situasjonen var ikke av en slik art og karakter at veilederen på en utilbørlig måte kunne sies på ha utnyttet et overmaktsforhold og derved skaffet seg seksuell omgang som ellers ikke ville funnet sted, heter det i en av avgjørelsene.

Powered by Labrador CMS