DEBATT

Terje Sprenger og Unni Tveita
Da vi kom tilbake fra sommerferie i starten av august ble vi møtt av en skog av innkjøring forbudt-skilt. Denne skiltingen har resultert i en dramatisk økning i trafikk og støy (og luftforurensning) i Odins gate, forteller Terje Sprenger og Unni Tveita.

Brev til byråd Sirin Stav vedrørende kaoset på Balders plass: – Dette er uforståelig og meningsløst

Sykkelfelt i svært trafikkerte gater, som Kirkeveien, synes vi er veldig bra, men å bruke betydelige ressurser på å lage sykkelfelt i stille gater i boligområder, fremstår fullstendig meningsløst. Vi har syklet i disse gatene i årevis og aldri opplevd noen problemer med å dele veien med bilistene.

Publisert

Kjære Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø og samferdsel. Vi sitter her i leiligheten vår i Odins gate 32 som vi flyttet inn i i 2008.

Dette har vært en fredelig gate å bo i med et godt gatemiljø for alle. Vi flyttet fra Torshov, hvor trikken skapte mye støy, for å bo i et stillere område.

Da vi kom tilbake fra sommerferie i starten av august i år ble vi møtt av en skog av innkjøring forbudt-skilt. Denne skiltingen har resultert i en dramatisk økning i trafikk og støy (og luftforurensning) i Odins gate.

I tillegg holder bilistene høy fart, trolig på grunn enveiskjøring, og frustrasjon over at det har blitt mye mer tungvint og komme til bestemmelsesstedet.

Betydelig mer trafikk

For å gi deg noen eksempler: Biler som kjører inn i Odins gate fra Frognerveien har ingen annen mulighet enn å kjøre gjennom HELE Odins gate før man kan komme videre. Tidligere kunne de kjøre Tors gate, Balders gate, Løvenskiold gate og Eckersbergs gate.

Biler som kommer fra Gyldenløves gate inn i Løvenskioldsgate kan heller ikke fortsette videre til Frognerveien, men ledes inn i Tors gate og så inn i Odins gate for deretter å kjøre Gyldeløves gate igjen og inn i Eckersbergs gate ned til Frognerveien.

Vi konkretiserer dette for å synliggjøre at skiltingen medfører BETYDELIG MER trafikk, og ikke det motsatte. Når man skal finne parkeringsplass skaper også skiltingen store ulemper, frustrasjon og økt forurensning som følge av at man må kjøre mye lengre for å komme seg rundt.

Økt konfliktnivå mellom syklister og bilister

Vi har snakket med mange beboere i området her om dette og alle opplever situasjonen som uholdbar, fullstendig uforståelig og meningsløs.

For å ta med et poeng til, så skaper situasjonen også økt konfliktnivå mellom syklister og bilister.

Vi er begge miljøbevisste og sykler til jobb hver dag. Vi stemte begge MDG ved forrige kommunevalg, og én av oss (Terje) meldte seg inn i partiet for et par år siden. Terje har på grunn av måten MDG har agert de siste 4 årene meldt seg ut, og stemmene våre gikk IKKE til MDG i år.

Årsak: MDG fremstår for oss nå mer som en sekterisk, dogmatisk miljøbevegelse heller enn et seriøst politisk parti som lytter til innbyggerne og har fokus på mer overordnede miljøsaker.

Fremstår fullstendig meningsløst

Sykkelfelt i svært trafikkerte gater, som Kirkeveien, synes vi er veldig bra, men å bruke betydelige ressurser på å lage sykkelfelt i stille gater i boligområder, fremstår fullstendig meningsløst. Vi har syklet i disse gatene i årevis og aldri opplevd noen problemer med å dele veien med bilistene.

Vi har følgende spørsmål til deg, som vi ber om at du besvarer personlig til oss og ikke henviser til lover, vedtekter, drøftinger i kommunestyret etc. som eventuelt også måtte finnes på nettet.

1) I et miljøperspektiv ser vi ikke logikken i å sørge for at bilismen ØKER fordi man må kjøre lange omveier for å komme dit man skal. Kan du forklare oss dette tiltaket i vårt bo-område?

2) Synes du det er god miljøpolitikk å øke forurensningen, både hva angår luft, lyd og visuelt (tenker på skiltingen)?

3) Det er også meget betimelig å nevne at den økte trafikken medfører fare for uhell. Det bor mange eldre, barn og funksjonshemmede her. Flere barnefamilier vi har snakket med, kjenner på utrygghet og frykt for at barna skal bli påkjørt på grunn av et betydelig antall biler som nå kjører i høy hastighet opp gaten vår. Hva tenker du om dette?

Vi inviterer deg hit

Før denne omleggingen var det hyggelig å bevege seg som fotgjenger her samt å oppholde seg i stuen uten å bli utsatt for kontinuerlig susing av biltrafikk. Det er definitivt ikke tilfelle lenger. Vi har selv opplevd flere situasjoner hvor biler i høy fart har vært skremmende. Vi har vært vant til å kunne gå over gaten uten frykt for å bli påkjørt, og vi har kunnet lese og meditere i rom som vender ut mot gaten uten å bli plaget av trafikkstøy og motordur, som nå er nærmest konstant.

Vi vil STERKT anmode deg og din etat om å endre trafikkmønsteret i denne delen av Frogner bydel, slik at det igjen blir levelig i Odins gate, særlig øvre del opp mot Gyldenløves gate hvor all trafikken nå blir ledet.

Vi inviterer deg hit så du selv kan få se og høre hvordan situasjonen er. Vi spanderer gjerne en kaffe eller te om du vil.

Powered by Labrador CMS