DEBATT

Her står fire busser fast i køen i Bygdøy allé.

Ikke straff naboene og busspassasjerene i Bygdøy allé

Senterpartiet mener Oslo-politikerne må lytte til Frogner bydelsutvalg, naboene og Ruter når det gjelder trafikken i Bygdøy allé.

Publisert

Når man ser hvordan trafikken har blitt i området etter fjerninga av kollektivfeltet samt stengninga av Løkkeveien og pågående anleggsarbeid, må man handle. Slik situasjonen er nå rammes lokalbefolkninga sterkt av at trafikken stopper fullstendig opp.

Forlengelse av rushtrafikken og fullstendig stopp over lang tid fører til at bussen ikke kommer fram, den lokale luftforurensningen øker kraftig og framkommeligheten hindres.

Senterpartiet ønsker at bussen skal være et reelt alternativ til privatbilen, men da kan den ikke stå fast i Bygdøy allé. Vi vil legge til rette for at stadig færre skal trenge å kjøre selv. Men vi respekterer at noen av Oslos innbyggere faktisk trenger bil.

Vil bare flytte problemet

Vi kan ikke forstå at byrådet i stedet for å ville løse dette på et minnelig vis legger all skyld på dem som er avhengig av å bruke bil og lar naboene i området bære konsekvensene.

Å stenge Bygdøy allé for gjennomgangskjøring vil trolig bare flytte trafikken til de mindre gatene rundt og flytte problemet utover slik at det rammer enda flere. Hvorfor kan ikke politikerne i byrådet lytte til bydelsutvalget, naboene og Ruter og la bussen få sitt kollektivfelt tilbake og legge sykkelveien i en annen gate?

Senterpartiet stemte i bystyret for å nå se på en flytting av sykkelveien, og vi vil ha tilbake kollektivfeltet i Bygdøy allé. Det ville vært bra for både kollektivtrafikken og naboene.

Powered by Labrador CMS