DEBATT

Miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) har rushtidsstengt Bygdøy allé i sommer.

Bygdøy allé: Når man alltid velger det mest ytterliggående

Så har byrådet gjort det igjen. Valgt den mest drastiske og ytterliggående løsningen på et problem. Et problem de selv har skapt.

Publisert

Det er bred enighet lokalt og nasjonalt om at den forventede trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Det betyr ikke at politikerne alle fullmakter til å gjøre hverdagen så vanskelig som mulig for innbyggere som av ulike årsaker velger annerledes enn byrådet vil.

Da MDG fikk lederen av flere bydelsutvalg etter valget i fjor var de raskt ute med blant annet å proklamere at bydel Gamle Oslo skulle fase ut all privatbilisme innen 2025, og at de ville «gjøre noe med rundkjøringa på Bislett».

— Vi er mange som ikke forsto logikken

Aps gruppeleder i bystyret, Frode Jacobsen, rykket ut og ba dem «besinne seg» og forklarte at «det er ikke bare å stenge rundkjøringa på Bislett i morgen.

Trafikkreguleringer i Oslo sentrum er ikke spørsmål som avgjøres verken av bydelsutvalgene eller utvalgslederne. Dette er store saker som gjelder hele Oslo by».

Jacobsen har helt rett, men det slutter ikke der. Det er bare noen uker siden MDGs samferdselsbyråd bestemte at Kongsveien skulle stenges i rushtiden som et koronatiltak. Tanken var at om det ble vanskeligere å kjøre bil ville bilistene heller sykle enn å reise kollektivt. Vi var mange som ikke forsto logikken, og byråden ble tvunget til å snu.

— Syklistene glimret med sitt fravær

Det nyeste eksempelet ser vi i Bygdøy allé. En sentral trafikkåre i Frogner bydel med nesten like mange innbyggere som Kristiansand. Veien er et bindeledd mellom den vestlige delen av Oslo sentrum og E18.

Etter at bystyret vedtok å teste ut konsekvensene av å gjøre om kollektivfeltet i Bygdøy allé til sykkelfelt tok det ikke lang tid før alle forsto at prosjektet var dødfødt. Bussene sto tidvis bom stille sammen med flyttelass, elektrikere, bakere og bilister som bare ville hjem, mens syklistene i all hovedsak glimret med sitt fravær i det nye sykkelfeltet.

Lokalt er det tverrpolitisk enighet om å omgjøre vedtaket, men i denne saken står byråden på sitt. Her må alle vike for syklistene. Nå klarer byrådet å skape trafikk-kaos midt i fellesferien.

Gulrot er byttet ut med pisk

En av fordelene med å sykle, i tillegg til at det er godt for helsa, er fleksibiliteten. Du kan sykle på fortau, sykle mot enveiskjøring, og et skilt som viser gjennomkjøring forbudt for bilister betyr for syklister at her er det en snarvei.

Sykkel er en suveren måte å forflytte seg på, men sykkel er ikke for alle. Og må sykkelveiene være 2,2 meter brede i en by med smale gater? Eksemplet med Bygdøy allé føyer seg inn i rekken av tiltak som tvinges gjennom, uten hensyn til at folk har ulike behov og ønsker i hverdagen.

«Vil du være med på heng på» er byttet ut med «alle skal gjøre som vi sier». Gulrot er for lengst byttet ut med pisk.

Høyre frykter at byrådets langt på vei fundamentalistiske og lite fleksible tilnærming til innbyggernes mobilitetsbehov kan føre til at støtten til å gjennomføre det grønne skiftet mister oppslutning.

Hver tredje innbygger har bil

Det er det verste som kan skje for alle oss som vil at Oslo skal bli en grønnere og triveligere by. Det kan skje om flertallet opplever at valgfriheten fjernes og at syklister blir «hellige kuer» som Aftenpostens journalist Hilde Lundgaard raskt var ute og advarte mot.

Hun sykler, ofte og gjerne, men i likhet med nesten alle andre reiser hun også av og til kollektivt, spaserer eller kjører bil om det er mest hensiktsmessig. Hun er som alle andre, og velger transportmetode etter behov, dagsform og vær.

Det er registrert over 325.000 vare-, laste- kombi- og personbiler i Oslo. De fleste, nesten 260.000, er personbiler. Bil er en elendig investering, og dyr å bruke. Allikevel har mer enn hver tredje innbygger, uansett alder, personbil i Oslo.

De færreste sykler en iskald januardag

Svært få har bil for moro skyld. Vi har bil fordi vi trenger den. Høyre vil at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, men vi mener ikke det skal være umulig å komme seg frem med bil.

Derfor mener vi ordningen med sykkelfelt på bekostning av kollektivfelt i Bydøy allé må omgjøres. Den beste måten å få folk til å sette fra seg bilen på er å gjøre kollektivtilbudet enda bedre.

De færreste finner frem sykkelen fordi det blir umulig kjøre en isende kald januardag.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS